S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Kompas

Kalibrere kompasset*

Opdateret 11/9/2020

Kalibrere kompasset*

Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner. KompassetBakspejl med kompas fås kun som ekstraudstyr på visse markeder og modeller. bør kalibreres, hvis bilen flyttes mellem flere magnetiske zoner.

Stands bilen i et stort, åbent område uden stålkonstruktioner og højspændingsledninger.

Start bilen, sluk for alt elektrisk udstyr (klimaanlæg, viskere osv.), og kontroller, at alle døre er lukkede.

Note

Kalibreringen kan mislykkes eller helt udeblive, hvis der ikke slukkes for elektrisk udstyr.

Hold knappen på bakspejlets underside trykket ind i 3 sekunder (brug f.eks. en klips). Nummeret for den aktuelle magnetiske zone vises.

P5-1507-Compass magnetic zones

Magnetiske zoner.

Tryk flere gange på knappen, indtil den ønskede magnetiske zone (1–15) vises, se kortet over magnetiske zoner for kompas.

Vent, indtil displayet igen viser tegnet C, eller hold knappen på bakspejlets underside trykket ind i ca. 6 sekunder, indtil tegnet C vises.

Kør langsomt i en cirkel med en hastighed på højst 10 km/t (6 mph), indtil en kompasretning vises på displayet. Dette viser, at kalibreringen er klar. Kør derefter yderligere 2 omgange for at finjustere kalibreringen.

For biler med elopvarmet forrude*: Hvis tegnet C vises på skærmen, når den elopvarmede forrude aktiveres, skal kalibreringen udføres som beskrevet under punkt 6 ovenfor med den elopvarmede forrude aktiveret.

Gentag ovenstående procedure efter behov.


Hjalp dette?