S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Opladning af hybridbatteri

Ladestrøm

Opdateret 11/9/2020

Ladestrøm

Ladestrøm bruges til opladning af hybridbatteriet og forkonditionering af bilen. Opladning foregår med et ladekabel tilsluttet bilens ladestik og en 230 V-kontaktSpændingen i kontakten kan variere, afhængigt af markedet. (vekselstrøm).

Når ladekablet aktiveres, vises en meddelelse på førerdisplayet, og en lysdiode tændes i bilens ladestik. Ladestrømmen anvendes hovedsageligt til batteriopladning, men bruges også til forkonditionering af bilen. 12 V-batteriet oplades også, når bilens batteri oplades.

Vigtigt

Tag aldrig ladekablet ud af 230 V-udtaget (vekselstrøm) under opladning – der er risiko for, at 230 V-udtaget kan beskadiges. Afbryd altid først opladningen, og frakobl derefter ladekablet – først fra bilens ladestik, og derefter fra 230 V-kontakten.

Vigtigt

Kontroller, at sikringen til vægudtaget kan tåle den strømstyrke, der er specificeret til ladekablet.

Note

  • I meget koldt eller varmt vejr anvendes en del af ladestrømmen til at opvarme/køle hybridbatteriet og kabinen, hvilket medfører længere ladetid.
  • Ladetiden forlænges, hvis forkonditionering er valgt. Tidsforbruget afhænger hovedsageligt af udetemperaturen.

Opladningstid

Opladningstiden kan variere. Nedenstående opladningstider gælder, når klimatisering eller anden last ikke påvirker opladningen. Hvis det virker, som om opladningstiden er længere, bør dette undersøges.

Opladningstider for opladning med 230 V

Strømstyrke (A)Den maksimale ladestrøm kan variere afhængigt af markedet.

Opladningstid (timer)

6

8

10

4

16

3

Sikring

Normalt indgår flere 230 V-forbrugere i en sikringskreds, hvorfor yderligere forbrugere (f.eks. belysning, støvsuger, boremaskine osv.) kan være tilsluttet den samme sikring.


Hjalp dette?