S60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Opladning af hybridbatteri

Start opladning af hybridbatteri

Opdateret 11/9/2020

Start opladning af hybridbatteri

Bilens hybridbatteri oplades med et ladekabel mellem bilen og en 230 V-kontaktSpændingen i kontakten kan variere, afhængigt af markedet. (vekselstrøm).

Brug kun det ladekabel, der leveredes med bilen, eller et erstatningskabel anbefalet af Volvo.

Vigtigt

Tilslut aldrig ladekablet, når der er risiko for torden eller lynnedslag.

Note

Volvo anbefaler et ladekabel i henhold til IEC 62196 og IEC 61851, der understøtter temperaturovervågning.

Advarsel

 • Opladning af hybridbatteriet må kun foregå med den maksimalt tilladte eller lavere ladestrøm i overensstemmelse med lokale og nationale anbefalinger for hybridopladning fra en 230 V-kontakt (vekselstrøm)/stikprop.
 • Hybridbatteriet må kun oplades fra godkendte, jordede 230 V-kontakter

  Eller tilsvarende kontakt med en anden spænding, afhængigt af markedet.

  eller fra en ladestation med en løs ladeledning (Mode 3) leveret af Volvo.
 • Kontrolenhedens fejlstrømsafbryder beskytter bilen, men der er alligevel risiko for overbelastning af 230 V-nettet.
 • Undgå synligt slidte eller beskadigede stikkontakter, da de ved brug kan føre til brand og/eller kvæstelse.
 • Brug aldrig et forlængerkabel.
 • Anvend aldrig adapter eller ekstern timer.

  Advarsel

  • Ladekablet har en indbygget fejlstrømsafbryder. Opladning må kun foretages med brug af jordede og godkendte kontakter.
  • Børn bør holdes under opsyn, når de opholder sig i nærheden af ladekablet, mens det er tilsluttet.
  • Der er højspænding i ladekablet. Ved kontakt med højspænding kan der sker alvorlige personskader, i værste fald med døden til følge.
  • Brug ikke ladekablet, hvis det på nogen måde er beskadiget. Et beskadiget eller ikke-fungerende ladekabel må kun repareres af et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
  • Placér altid ladekablet sådan, at man ikke kører over det, træder på det, snubler over det eller på anden måde beskadiger det, eller det giver anledning til personskader.
  • Opladeren skal frakobles vægkontakten, inden den rengøres.
  • Slut aldrig ladekablet til en forlængerledning eller forgreningsdåse.
  • Anvend ikke en eller flere adaptere mellem ladekablet og eludtaget.
  • Anvend ikke ekstern timer mellem ladekablet og eludtaget.

  Se også producentens anvisninger for brug af ladekablet og dets komponenter.

  Vigtigt

  Kontroller, at 230 V-stikkontakten (vekselstrøm) har tilstrækkelig strømkapacitet til at oplade elbiler - i tvivlstilfælde bør stikkontakten kontrolleres af en fagmand.

  Bemærk, at bilen skal være slukket inden ladning.

  Find ladekablet i opbevaringsrummet.

  P5P6-2046-HYB-Plug in cable to house

  Tilslut ladekablet til en 230 V-kontakt. Brug aldrig forlængerledning.

  P5P6-2046-!XC90H-Plug in cable to car (EU+CH)

  Luk ladeklappen op. Fjern ladehåndtagets beskyttelsesdæksel, og tryk derefter håndtaget fast helt ind i bilens kontakt.

  P5-2046-!XC90H-Charging protecting cover

  Placér ladehåndtagets beskyttelseshætte, så det ikke rører ved bilen.

  Vigtigt

  For at undgå skader på lakken, f.eks. ved kraftig vind, skal ladehåndtagets beskyttelsesdæksel placeres, så det ikke rører ved bilen.

  Ladekablets ladehåndtag spærres/låses fast, og opladning starter inden for ca. fem sekunder. Når opladningen er begyndt, blinker LED-lampen i ladestikket grønt. Førerdisplayet viser den resterende anslåede opladningstid, eller hvis opladningen ikke fungerer korrekt.

  Batteriopladning kan afbrydes midlertidigt, hvis bilen låses op. Hvis ladekablet efterlades i ladeindtaget, genstartes opladningen igen efter nogen tid.

  Vigtigt

  Tag aldrig ladekablet ud af 230 V-udtaget (vekselstrøm) under opladning – der er risiko for, at 230 V-udtaget kan beskadiges. Afbryd altid først opladningen, og frakobl derefter ladekablet – først fra bilens ladestik, og derefter fra 230 V-kontakten.

  Ved opladning kan kondensvand fra aircondition dryppe under bilen. Det er normalt og sker på grund af afkøling af hybridbatteriet.


  Hjalp dette?