Betjeningsknapper - lys/belysning

Nær-/fjernlys

Opdateret 7/23/2018

Med lyspanelets knap i position samt bilens elsystem i nøgleposition II eller motoren i gang, aktiveres nærlyset automatisk under dårlige lysforhold.

Med lyspanelets knap i stilling lyser nærlyset altid automatisk, når motoren er i gang, eller når nøgleposition II er aktiveret.

Kontaktarm og lyspanelets knap.

Kontaktarm og lyspanelets knap.

Indstilling for overhalingslys
Indstilling for fjernlys

Nærlys

Med knappen i stilling aktiveres nærlyset automatisk i skumringen, eller når dagslyset bliver for svagt. Nærlyset aktiveres også automatisk i de tilfælde, hvor vinduesviskere eller tågebaglygter er aktiverede.

Med knappen i stilling lyser nærlyset altid automatisk, når motoren er i gang, eller når nøgleposition II er aktiveret.

Overhalingslys

Før kontaktarmen let ind mod rattet til positionen for overhalingslys. Fjernlyset lyser, indtil armen slippes.

Fjernlys

Fjernlyset kan aktiveres, når knappen står i position Når nærlyset er tændt. eller . Aktiver/deaktiver fjernlyset ved at føre kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen og slippe den. Alternativt kan fjernlyset deaktiveres ved trykke kontaktarmen let mod rattet.

Når fjernlyset er tændt, lyser symbolet på kombiinstrumentet.

Ekstralys*

Hvis bilen har ekstralys, kan føreren i menusystemet MY CAR vælge, om de skal være deaktiverede eller tændes/slukkes samtidig med fjernlysetEkstralys skal tilsluttes til det elektriske system af et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted., se MY CAR.


Hjalp dette?