Udforsk din manual

S60
2015 Late

13 Resultater

kombiinstrumentets instrumenter, som hjælper føreren med at køre bilen med optimal kørselsøkonomi. Bilen lagrer også statistik over udførte kørsler, som kan ses i form af søjlediagrammer, se Kørecomputer – kørselsstatistik.

menuer, der vises på informationsdisplayet på kombiinstrumentet. Hvilke menuer, der vises, er afhængigt af nøglepositionen.