Kørecomputer

Kørecomputer – analogt kombiinstrument

Opdateret 7/23/2018

Bilens kørecomputer kan registrere, beregne og vise information.

Kørecomputerens menuer ligger i en ubrudt løkke. Et af punkterne er, at kørecomputerens display går ud – det markerer også starten/slutningen på løkken.

Informationsdisplay og betjeningspanel.

Informationsdisplay og betjeningspanel.

OK – Åbner løkken med kørecomputerens funktioner + aktiverer det markerede punkt.
Fingerhjul – Åbner løkken med kørecomputerens overskrifter + ruller gennem forskellige punkter.
RESET – Fortryder, nulstiller eller går ud af en funktion efter udført valg.

Funktioner

Gør som følger for at åbne og kontrollere/justere funktioner:

 1. For at sikre, at ingen knapper befinder sig midt i en sekvens – "nulstil" dem først med to trykRESET.
 2. Tryk på OK – løkken med alle funktioner åbnes.
 3. Rul gennem funktionerne med fingerhjulet, og vælg/bekræft med OK.
 4. Afslut med to trykRESET efter udført kontrol/justering.

Kørecomputerens forskellige funktioner vises i følgende tabel:

Funktioner

Information

Digit. hastigh.
 • km/t
 • mph
 • Ingen visning

Viser bilens hastighed digitalt i midten af kombiinstrumentet:

 • Åbn med OK, vælg med fingerhjulet, bekræft med OK, og gå ud med ENTER.
Varmer *
 • DIREKTE START
 • - Timer 1 - fører til menuen for valg af klokkeslæt.
 • - Timer 2 - fører til menuen for valg af klokkeslæt.

For beskrivelse af programmering af timer, se Motor- og kabinevarmer - timer.

Ekstra varmer *
 • Auto TIL
 • FRA

For nærmere oplysninger, se Ekstravarmer.

FK-mulighed.
 • Kørestrækning til tom tank
 • Brændstofforbrug
 • Gennemsnitshastighed
 • Triptællere T1 og tot. afst.
 • Triptællere T2 og tot. afst.

Her vælges/aktiveres de punkter, der skal være til rådighed som overskrifter, der kan vælges i kørecomputeren. Symbolerne for de allerede valgte er HVIDE og forsynet med en "afkrydsning" – de øvrige er GRÅ og har ikke en "afkrydsning":

 1. Åbn funktionen med OK, rul gennem punkternes symboler med fingerhjulet, og vælg/stands på det ønskede symbol.
 2. Bekræft med OK – symbolet skifter farve fra GRÅ til HVID og markeres med en "afkrydsning".
 3. Fortsæt med at vælge symboler for funktioner med fingerhjulet, eller afslut med RESET.
Servicestatus

Viser antal måneder og kørestrækning til næste service.

Oliestand

Visse motorer.

For nærmere oplysninger, se Motorolie - kontrol og påfyldning.

Meddelelser (##)

For nærmere oplysninger, se Meddelelser - håndtering.

Overskrifter

En af overskrifterne i følgende tabel kan vælges til konstant visning på kombiinstrumentet. Gør som følger for at afgøre hvilken:

 1. For at sikre, at ingen knapper befinder sig midt i en sekvens – "nulstil" dem først med to trykRESET.
 2. Drej fingerhjulet – valgfri overskrifter for kørecomputeren vises i en løkke.
 3. Stands på den ønskede overskrift.

Kørecomputer-overskrift på kombiinstrumentet

Information

Triptællere T1 og tot. afst.

 • Et langt tryk på RESET nulstiller triptæller T1.

Triptællere T2 og tot. afst.

 • Et langt tryk på RESET nulstiller triptæller T2.

Afstand t. tom

For mere information, se afsnittet "Rækkevidde – kørestrækning til tom tank".

Brændst.forbr.

Aktuelt forbrug.

Gns. hastigh.

 • Et langt tryk på RESET nulstiller Gns. hastigh..

Ingen kørecomputer-information.

Dette punkt viser et tomt display – det markerer også begyndelsen/slutningen på løkken.

Kombiinstrumentets kørecomputer-overskrift kan når som helst under kørslen skiftes til et andet punkt. Gør sådan:

 • Drej fingerhjulet – stands på den ønskede overskrift.

Nulstilling – triptæller og gennemsnitshastighed

Med aktuel kørecomputer-overskrift – T1 og tot. afst., T2 og tot. afst. eller Gns. hastigh. – vist på kombiinstrumentet:

 • Foretag et langt tryk på RESET – den valgte overskrift nulstilles.

Hver overskrift skal nulstilles enkeltvis.


Hjalp dette?