Kørecomputer

Kørecomputer - digitalt kombiinstrument

Opdateret 7/23/2018

Bilens kørecomputer kan registrere, beregne og vise information.

Informationscenterets menuer ligger i en ubrudt løkke. Et af punkterne er, at kørecomputerens tre display går ud - det markerer også starten/slutningen på løkken.

Informationsdisplay og kontaktarmens knapper.

Informationsdisplay og kontaktarmens knapper.

OK – Åbner løkken med kørecomputerens funktioner + aktiverer det markerede punkt.
Fingerhjul – Åbner løkken med kørecomputerens overskrifter + ruller gennem forskellige punkter.
RESET – Fortryder, nulstiller eller går ud af en funktion efter udført valg.

Funktioner

Gør som følger for at åbne og kontrollere/justere funktioner:

 1. For at sikre, at ingen knapper befinder sig midt i en sekvens – "nulstil" dem først med to trykRESET.
 2. Tryk på OK – løkke med alle funktioner åbnes.
 3. Rul gennem funktionerne med fingerhjulet, og vælg/bekræft med OK.
 4. Afslut med to trykRESET efter udført kontrol/justering.

Kørecomputerens forskellige funktioner vises i følgende tabel:

Funktioner

Information

Tripcomputer nulstillet
 • Gennemsnitsforbrug
 • Gennemsnitshastighed

Bemærk, at denne funktion ikke nulstiller de to triptællere T1 og T2 – se tabellen i næste afsnit "Overskrifter" og afsnittet "Nulstilling – gennemsnitshastighed/-forbrug" for information om dette trin.

Meddelelser

For nærmere oplysninger, se Meddelelser - håndtering.

Temaer

Her vælges kombiinstrumentets udseende.

Indstillinger *

Vælg Auto TIL eller FRA.

For nærmere oplysninger, se Ekstravarmer.

Kontrastfunktion/Farvefunktion

Juster kombiinstrumentets lys- og farveintensitet.

Parkeringsvarmer *
 • Direkte start
 • - Symbol Timer 1 - fører til menuen for valg af klokkeslæt.
 • - Symbol Timer 2 - fører til menuen for valg af klokkeslæt.

For beskrivelse af programmering af timer, se Motor- og kabinevarmer - timer.

Servicestatus

Viser antal måneder og kørestrækning til næste service.

Oliestand

Visse motorer.

For nærmere oplysninger, se Motorolie - kontrol og påfyldning.

Overskrifter

 Tre kørecomputer-overskrifter kan vises samtidigt – en i hvert

Tre kørecomputer-overskrifter kan vises samtidigt – en i hvert "vindue".

En af overskriftskombinationerne i følgende tabel kan vælges til konstant visning på kombiinstrumentet. Gør som følger for at afgøre hvilken:

 1. For at sikre, at ingen knapper befinder sig midt i en sekvens – "nulstil" dem først med to trykRESET.
 2. Drej fingerhjulet – valgfri overskriftskombinationer vises i en løkke.
 3. Stands på den ønskede overskriftskombination.

Overskriftskombinationer

Information

Gennemsnitsforbrug

Triptæller T1 + Kilometertal

Gennemsnitshastighed

 • Et langt tryk på RESET nulstiller triptæller T1.

Nuværende forbrug

Triptæller T2 + Kilometertal

Kørestrækning til tom tank

 • Et langt tryk på RESET nulstiller triptæller T2.

Nuværende forbrug

Kilometertal

kmh<>mph

kmh<>mph – se afsnittet "Digital visning af hastighed".

Ingen kørecomputer-information.

Dette punkt deaktiverer alle kørecomputerens tre display – det markerer også begyndelsen/slutningen på løkken.

Kombiinstrumentets overskriftskombination for kørecomputeren kan når som helst under kørslen skiftes til et andet punkt. Gør sådan:

 • Drej fingerhjulet – stands på den ønskede overskrift.

Nulstilling – triptæller

Drej med fingerhjulet frem til den overskriftskombination, der indeholder triptælleren, som skal nulstilles:

 • Foretag et langt tryk på RESET – den valgte triptæller nulstilles.

Nulstilling – gennemsnitshastighed/-forbrug

1. Vælg funktion Tripcomputer nulstillet, og aktiver med OK.
2. Vælg et af følgende punkter med fingerhjulet, og aktiver med OK:
 • l/100 km
 • km/t
 • Nulstil begge
3. Afslut med RESET.


Hjalp dette?