Sæder

Bagsæder

Opdateret 7/23/2018

Bagsædets ryglæn og de ydre nakkestøtter kan slås ned. Midterpladsens nakkestøtter kan justeres efter passagerens højde.

Nakkestøtte på bagsædets midterplads

Juster støtten efter passagerens højde, så den om muligt dækker hele baghovedet. Skyd den opad efter behov.

For at få nakkenstøtten ned igen skal knappen ved venstre rør trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trykkes forsigtigt ned.

Nedslåning af bagsæderyglæn

Vigtigt

Når ryglænet skal slås ned, må der ikke være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i. Ellers kan der opstår skade på bagsædets indtræk.

          

Ryglænet er delt i to. Delene kan vippes fremad sammen, eller hver for sig.

Træk i det ønskede håndtag. De sidder lige inden for klappens åbning.

Slå ryglænet frem.

Sænk den midterste nakkestøtte helt, hvis ryglænets brede del skal vippes.

Note

Når ryglænet er slået ned, skal nakkestøtterne føres lidt frem for ikke at berøre sædehynden.

Advarsel

Tag fat i ryglænene og sørg for, at de er ordentligt låst efter opslåning for at undgå personskade ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.

Elektrisk foldning af bagsædets ydre nakkestøtter*

Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition II.

Tryk knappen ind for at slå bagsædets yderste nakkestøtter ned for at forbedre udsynet bagud.

Advarsel

Slå ikke de yderste nakkestøtter ned, hvis der sidder en passager på en af yderpladserne.

Før nakkestøtten manuelt tilbage, indtil der høres et klik.

Advarsel

Nakkestøtterne skal efter opslåning være i låst stilling.


Hjalp dette?