Fjernbetjening

Fjernbetjening – individualisering*

Opdateret 7/23/2018

Nøglehukommelsen i fjernbetjeningen gør, at nogle indstillinger i bilen kan tilpasses efter den enkelte bruger.

Video thumbnail

Nøglehukommelsefunktionen findes i kombination med elbetjent* førersæde.

Indstillinger for sidespejle, førersæde, styrestyrke og kombiinstrumentets tema, kontrast- og farvefunktion kan gemmes i hukommelsen afhængigt af bilens udstyrsniveau.

FunktionenKaldes Nøglehukommelse i MY CAR. kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.

Når funktionen er aktiveret, forbindes indstillingerne automatisk til nøglehukommelsen. Det betyder, at en ændring af en indstilling automatisk bliver gemt i den specifikke fjernbetjenings hukommelse.

Gemme indstillinger

Sørg for, at nøglehukommelsefunktionen er aktiveret i menusystemet MY CAR.

       

  Gør som følger for at gemme indstillingerne og bruge nøglehukommelsen i fjernbetjeningen:

 1. Lås bilen op med den fjernbetjening, i hvis hukommelse indstillingen

  Denne indstilling påvirker ikke indstillinger, der er gemt med det elbetjente sædes hukommelsesfunktion.

  vil blive gemt.
 2. Foretag de ønskede indstillinger af f.eks. sædet og sidespejlene.
 3. Indstillingerne gemmes i den aktuelle fjernbetjenings hukommelse.

Næste gang bilen låses op med den samme fjernbetjening, vil de positioner, der er gemt i nøglehukommelsen, blive indstillet automatisk – forudsat at de er blevet ændret siden sidste gang, den aktuelle fjernbetjening blev brugt.

Nødstop

Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse, skal der trykkes på én af sædets indstillingsknapper eller hukommelsesknapperne, så sædet standser.

En ny start for at give sædet den indstilling, der er lagret i nøglehukommelsen, opnås ved at trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap. Så skal førerdøren være åben.

Advarsel

Risiko for klemning! Sørg for, at børn ikke leger med betjeningsknapperne. Kontroller, at der ikke er nogen genstande foran, bagved eller under sædet ved indstilling. Sørg for, at ingen af passagererne på bagsædet kan komme i klemme.

Ændre indstillinger

Hvis flere personer med hver sin fjernbetjening nærmer sig bilen, foretages indstillingerne for f.eks. sæde og sidespejle efter den person, hvis fjernbetjening låser førerdøren op.

Hvis førerdøren er blevet åbnet af person A med fjernbetjening A, men person B med fjernbetjening B skal køre, kan indstillingerne ændres på følgende måder:

Genaktivering af indstillinger

Når bilen låses, eller efter 30 minutter hvis bilen har stået ulåst, vil nøglehukommelsen blive deaktiveret, og en standardførerprofil vil blive indstillet. For at genaktivere nøglehukommelsen for den aktuelle fjernbetjening kræves følgende.

For biler uden Keyless Drive

Indstillingerne, der er gemt i nøglehukommelsen, aktiveres, hvis bilen låses op ved at trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap.

For biler med Keyless Drive

        

  Nøglehukommelsen aktiveres, hvis:

 1. Bilen låses op ved enten at trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap eller via nøglefri oplåsning.
 2. Hvis bilen ikke er låst, udføres en scanning for fjernbetjeninger, når førerdøren åbnes. Findes en unik fjernbetjening, vil dens gemte indstillinger blive aktiveret. Hvis bilen er låst, se det forrige punkt.

Hjalp dette?