Ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang

Ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang

Opdateret 7/23/2018

En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller MP3-afspiller, kan tilsluttes til lydanlægget.

Video thumbnail

En iPod® eller mp3-afspiller med genopladelige batterier genoplades (når tændingen er slået til eller motoren er i gang), hvis enheden er sluttet til USB- stikket.

Det er muligt at kopiere musik fra USBVisse markeder. til bilens harddisk (HDD), og derefter afspille derfra.

For grundlæggende afspilning og navigering, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening . Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

Det er muligt at forbinde visse funktioner til FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter.

Afspilning og navigering

En lydkilde, der er tilsluttet til USB-indgangen, kan betjenes med bilens lydregulering. En enhed tilsluttet via AUX-indgangen kan ikke styres via bilen.

I lydkildens normale visning skal du dreje TUNE for at komme til mappestrukturen eller for at søge blandt kategorier. Naviger i strukturen ved at dreje TUNE, vælg mappen med OK/MENU, og forlad strukturen med EXIT.

Start afspilning af en fil med et tryk på OK/MENU.

Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter afspilningen af de andre filer i den pågældende mappe. Der skiftes automatisk mappe, når alle filer i den aktuelle mappe er afspillet.

Mediesøgning

Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen gennemsøger USB, disk og harddisk. Læs mere om søgefunktionen.

USB-hukommelse

For at lette brugen af USB-hukommelse skal du undgå at gemme andet end musikfiler i hukommelsen. Det tager betydeligt længere tid for systemet at indlæse lagringsmedier, der indeholder andet end kompatible musikfiler.

Note

Systemet understøtter flytbare medier, der følger USB 2.0 og filsystemet FAT32.

Note

Ved brug af USB-hukommelse af længere model anbefales det at bruge et USB-adapterkabel. Herved undgås mekanisk slid på USB-stik og tilkoblet USB-hukommelse.

Teknisk specifikation

Maksimalt antal filer

15000

Maksimalt antal mapper

1000

Maksimalt antal mappeniveauer

8

Maksimalt antal afspilningslister

100

Maksimalt antal poster i en afspilningsliste

1000

Undermapper

Ingen grænse

Mp3-afspiller

Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem, der ikke understøttes af systemet. For at kunne bruge en mp3-afspiller i systemet skal den være indstillet på USB Removable device/Mass Storage Device.

iPod®

Note

Systemet understøtter kun afspilning af lydfiler fra iPod®.

Note

For at starte afspilning skal kilden iPod® bruges (ikke USB).

Når iPod® bruges som lydkilde, har bilens lyd- og mediesystem en menustruktur, der ligner iPod®-afspillerens egen menustruktur.


Hjalp dette?