Stemmestyring

Stemmestyring

Opdateret 7/23/2018

Stemmestyring giver føreren mulighed for at aktivere bestemte funktioner i multimediesystemet, i radioen, i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem med stemmen*.

Stemmekommandoer er en praktisk hjælp til føreren, så føreren ikke distraheres og i stedet kan koncentrere sig om kørslen og fokusere opmærksomheden på vej- og trafiksituationen.

Advarsel

Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet føres på en sikker måde, og at alle gældende færdselsregler følges.

Stemmestyringssystemet giver føreren mulighed for at aktivere visse funktioner i multimediesystemet, i radioen, i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon og i Volvos navigationssystem* med stemmen, samtidig med at føreren kan holde hænderne på rattet. Input sker i form af dialog med talte kommandoer fra brugeren og verbale svar fra systemet. Stemmestyringssystemet bruger den samme mikrofon som Bluetooth® handsfree-systemet, se Bluetooth® handsfree telefon - oversigt. Stemmestyringssystemets svar kommer fra bilens højttalere.

Kom godt i gang med stemmestyring

Knapper på rat.

Knapper på rat.

Knap til stemmestyring
  • Tryk på knappen til stemmestyring (1) for at aktivere systemet og indlede en dialog med stemmekommandoer. Systemet vil derefter vise almindeligt brugte kommandoer på skærmen i midterkonsollen.

Husk på følgende forhold, når du bruger stemmestyringssystemet:

  • Ved kommandoer - tal efter tonen, med normal stemme i normalt tempo.
  • Undgå at tale, når systemet svarer (systemet kan ikke høre kommandoerne i dette tidsrum).
  • Bilens døre, vinduer og soltag* skal være lukkede.
  • Undgå baggrundsstøj i kabinen.

Note

Ved tvivl om, hvilken kommando der skal bruges, kan føreren sige "Hjælp", hvorefter systemet svarer med et par forskellige kommandoer, der kan bruges i den aktuelle situation.

Stemmestyring kan afbrydes ved:

  • at sige "Afbryd"
  • at trykke på EXIT eller en anden hovedkildeknap (f.eks. MEDIA).

Tilslutning af mobiltelefon

Før stemmekommandoer til mobiltelefonen kan bruges, skal en mobiltelefon være registreret og tilsluttet via Bluetooth® handsfree. Hvis der gives en telefonkommando, og ingen mobiltelefon er tilsluttet, vil systemet informere om dette. For information om registrering og tilslutning af mobiltelefon, se Registrering af Bluetooth® -enhed.


Hjalp dette?