Stemmestyring

Stemmestyring - indstillinger

Opdateret 7/23/2018

Der kan foretages flere indstillinger for stemmestyringssystemet.

  • Brugerindstilling – Stemmeprofil kan indstilles ved i normal visning for MY CAR at trykke på OK/MENU og vælge IndstillingerIndstillinger til stemmestyringBrugerindstilling. Vælg mellem Standard eller Trænet bruger. Trænet bruger kan kun vælges, hvis stemmetræning er blevet gennemført.
  • Syntetisk stemmehastighed – Oplæsningshastigheden for systemets dynamiske (ikke forindspillede) tekst-til-tale-stemme kan ændres ved i normal visning for MY CAR at trykke på OK/MENU og vælge IndstillingerIndstillinger til stemmestyringUdlæsningshastighed. Vælg mellem Hurtig, Middel og Langsom.
  • Stemmestyringslydstyrke - Systemstemmens lydstyrke kan ændres ved at trykke på SOUND-knappen, dreje TUNE til Styrke stemmestyring, og trykke på OK/MENU. Juster stemmelydstyrken ved at dreje TUNE, og gem indstillingen med OK/MENU.

Hjalp dette?