Dæk

Dæk - hastighedsklasser

Opdateret 7/23/2018

Hvert dæk kan modstå en bestemt maksimal hastighed, en hastighedsklasse (SS - Speed Symbol).

Dækkenes hastighedsklasse skal mindst svare til bilens topfart. I nedenstående tabel angives den maksimalt tilladte hastighed, der gælder for hver hastighedsklasse (SS). Den eneste undtagelse fra disse bestemmelser er vinterdækDæk både med og uden pigge., hvor der må anvendes lavere hastighedsklasse. Hvis der vælges et sådant dæk, må bilen ikke køre hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre med 160 km/t(100 mph).) Føret er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan køre, ikke dækkenes hastighedsklasse.

Note

Det er den maksimalt tilladte hastighed, der er angivet i tabellen.

Q

160 km/t (100 mph) (forekommer kun på vinterdæk)

T

190 km/t (118 mph)

H

210 km/t (130 mph)

V

240 km/t (149 mph)

W

270 km/t (168 mph)

Y

300 km/t (186 mph)

Advarsel

Bilen skal være udstyret med dæk, der har den samme eller højere belastningsindeks (LI) og hastighedsklasse (SS) end specificeret. Hvis der bruges et dæk med for lavt belastningsindeks eller hastighedsklasse, kan det blive overophedet.


Hjalp dette?