Dæk

Dæktryksovervågning (TPMS)* – afhjælpe lavt dæktryk

Opdateret 7/23/2018

Når dæktryksovervågningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) advarer, er dæktrykket for lavt i et eller flere af bilens dæk.

Hvis en meddelelse om dæktryk er blevet vist og TPMS-kontrollampen lyser:

Kontroller dæktrykket på det/de angivne dæk med en dæktryksmåler.

Pump dækket/dækkene til korrekt tryk ifølge dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden (mellem for- og bagdør).

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at køre bilen i et par minutter ved en hastighed over 30 km/t(20 mph) for at fjerne meddelelsen. Så slukkes TPMS-kontrollampen også.

Note

  • TPMS-systemet gør brug af en såkaldt kompenseret trykværdi, der er baseret på både dæk- og udetemperaturen. Dette bevirker, at dæktrykket kan afvige en smule fra de anbefalede tryk, der er angivet på dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden (mellem for- og bagdør). Derfor kan det være nødvendigt at pumpe dækkene til et lidt højere tryk for at fjerne en meddelelse om lavt dæktryk.
  • For at undgå forkert dæktryk bør trykket kontrolleres på kolde dæk. Kolde dæk betyder, at dækkene har den samme temperatur som udetemperaturen (ca. tre timer efter, at bilen har kørt). Efter nogle kilometers kørsel bliver dækkene varme og trykket højere.

Advarsel

  • Forkert dæktryk kan føre til dækhavari, hvorved føreren kan miste kontrollen over bilen.
  • Systemet kan ikke indikere pludselige dækskader i forvejen.

Hjalp dette?