Dæk

Dæktryksovervågning (TPMS)* – generelt

Opdateret 7/23/2018

Dæktryksovervågningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) advarer føreren, når trykket er for lavt i ét eller flere af bilens dæk.

Systembeskrivelse

TPMS-systemet bruger sensorer, som er placeret inden i luftventilen i hvert hjul. Når bilen kører ved ca. 30 km/t(20 mph), registrerer systemet dæktrykket.

Både fabriksmonterede hjul og hjul som ekstraudstyr kan udstyres med TPMS-sensorer i ventilerne.

Systemet erstatter ikke almindelig vedligeholdelse af dæk.

Besked

Hvis trykket er for lavt, tændes kontrolsymbolet på kombiinstrumentet, og en af følgende meddelelser vises:

  • Dæktryk lavt Kontroller højre fordæk
  • Dæktryk lavt Kontroller venstre fordæk
  • Dæktryk lavt Kontroller højre bagdæk
  • Dæktryk lavt Kontroller venstre bagdæk
  • Dæk bør pumpes nu Kontroller hø. fordæk
  • Dæk bør pumpes nu Kontrollér venstre fordæk
  • Dæk bør pumpes nu Kontrol. hø. bagdæk
  • Dæk bør pumpes nu Kontroller ve. bagdæk
  • Dæktrykssystem Service påkrævet

Hvis der anvendes hjul uden TPMS-sensorer, eller hvis en sensor er holdt op med at virke, vil Dæktrykssystem Service påkrævet blive vist.

For information om de rette dæktryk, se Dæk - lufttryk.

Vigtigt

Hvis der opstår en fejl i TPMS-systemet, vil kontrolsymbolet på kombiinstrumentet blinke i ca. 1 minut og derefter lyse konstant. Der vises også en meddelelse på kombiinstrumentet.


Hjalp dette?