Dæk

Dæktryksovervågning (TPMS)* – justere (omkalibrering)

Opdateret 7/23/2018

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) bruger en referenceværdi, som advarsel for lavt dæktryk tager udgangspunkt i.

Referenceværdien ændres ved at omkalibrere systemet, f.eks. ved kørsel med tung last.

Note

Ved kørsel ved høj hastighed (over 160 km/t (100 mph)) bør dæktrykket justeres i overensstemmelse med Volvos anbefalede værdier for dæktryk.

TPMS justerer automatisk referenceværdien ved høj hastighed. For at systemet kan fungere rigtigt, bør omkalibrering ikke foretages efter justering af dæktryk beregnet til kørsel med høj hastighed.

Note

Bilen skal holde stille, når kalibreringen begynder.

Indstillinger foretages ved hjælp af midterkonsollens knapper, se MY CAR.

Pump dækkene til det ønskede tryk ifølge dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden (mellem for- og bagdør).

Start motoren.

Åbn menusystemet MY CAR.

Vælg menuen Dæktryk.

Vælg Kalibrer dæktryk og tryk på OK.

Kør i mindst 10 minutter ved mindst 30 km/t(20 mph).

Kalibreringen udføres automatisk efter initialisering af føreren. Systemet giver ingen bekræftelse, når kalibreringen er udført.

De nye referenceværdier gælder, indtil trin 1-5 udføres igen.


Hjalp dette?