Betjeningsknapper - andet

Soltag*

Opdateret 7/23/2018

Soltaget kan betjenes via betjeningspanelet i loftet.

Soltagets indre solskærmen lukkes manuelt.

Til soltaget hører en vindafviser.

Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet. Soltaget kan åbnes lodret i bagkanten eller vandret. Nøgleposition I eller II er nødvendig for at soltaget skal kunne åbnes.

Vandret åbning

Vandret åbning, bagud/fremad.

Vandret åbning, bagud/fremad.

Åbning, automatisk
Åbning, manuel
Lukning, manuel
Lukning, automatisk

Åbning

Soltaget åbnes til komfortstillingKomfortstilling er en åben stilling for soltaget, hvor vindstøj og resonanslyd under kørsel er på et behageligt lavt niveau. ved at trække knappen bagud til stillingen for automatisk åbning og slippe den. Taget åbnes maksimalt ved igen at trække knappen bagud til stillingen for automatisk åbning, og slippe.

Manuel åbning foretages ved at trække betjeningsknappen bagud til trykpunktet for manuel åbning. Soltaget bevæger sig mod komfortstilling, så længe knappen holdes inde. Taget åbnes maksimalt ved at trække knappen bagud igen.

Lukning

Manuel lukning foretages ved at trykke betjeningsknappen fremad til trykpunktet for manuel lukning. Soltaget bevæger sig mod maksimalt lukket stilling, så længe knappen holdes inde.

Advarsel

Klemrisiko når soltaget lukkes. Soltagets klemmesikring fungerer kun ved automatisk lukning, ikke ved manuel.

Soltaget lukkes automatisk ved at trykke betjeningsknappen til stillingen for automatisk lukning og slippe den.

Strømmen til soltaget afbrydes ved at vælge nøgleposition 0 og tage fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.

Advarsel

Hvis der er børn i bilen:

Husk altid at afbryde strømmen til soltaget ved at vælge nøgleposition 0, og tag derefter fjernbetjeningen med, når bilen forlades. For information om nøglepositioner - se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer.

Lodret åbning

Lodret åbning, bagkanten opad.

Lodret åbning, bagkanten opad.

Åbning: tryk knappens bagkant opad.
Luk ved at trække knappens bagkant nedad.

Lukning med fjernbetjening eller centrallåsknap

fjernbetjening

Foretag et langt tryk på fjernbetjeningens låseknap , indtil soltaget og alle ruderne lukkes, og dørene og bagagerumsklappen låses.

Hvis åbningen skal afbrydes, skal der trykkes på fjernbetjeningens låseknap igen.

Centrallåsknap

Centrallåsknappen i førerdøren eller passagerdøren* kan bruges til at lukke soltaget.

Foretag et langt tryk på centrallåsknappen , indtil soltaget og alle ruderne lukkes, og dørene og bagagerumsklappen låses.

Hvis lukningen skal afbrydes, skal der trykkes på centrallåsknappen igen.

Advarsel

Hvis soltaget lukkes med fjernbetjeningen eller centrallåsknappen, skal du kontrollere, at ingen personer kommer i klemme.

Solskærm

Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres solskærmen automatisk bagud. Solskærmen lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde skærmen frem.

Klemmebeskyttelse

Soltaget har en klemmesikring, der udløses ved automatisk lukning, hvis soltaget blokeres af en genstand. I tilfælde af blokering standser soltaget og åbnes derefter automatisk til den seneste åbnede stilling.

Vindafviser

Til soltaget hører en vindafviser, der slås op, når soltaget er i åben stilling.


Hjalp dette?