Betjeningsknapper - lys/belysning

Automatisk fjernlys*

Opdateret 7/23/2018

Funktionen Automatisk fjernlys registrerer den modkørende trafiks forlygter eller forankørende køretøjers baglygter, og skifter lyset fra fjernlys til nærlys. Lyset vender tilbage til fjernlys, når det indfaldende lys er stoppet.

Automatisk fjernlys – AHB

Automatisk fjernlys (Active High BeamAHB) er en funktion, som med en kamerasensor i forrudens overkant registrerer modkørende trafiks forlygter eller forankørende køretøjers baglygter, og skifter fra fjernlys til nærlys. Funktionen kan også tage hensyn til gadebelysning.

Når kamerasensoren ikke længere ser noget modkørende eller forankørende køretøj, tændes fjernlyset igen.

Bil med halogen-forlygter

Lyset vender tilbage til fjernlys et par sekunder efter, at kamerasensoren ikke længere registrerer modkørende trafiks forlygter eller forankørende køretøjers baglygter.

Bil med aktive Xenon-forlygter

Hvis det automatiske fjernlys har til/fra-funktionAfhængig af bilens udstyrsniveau., vender belysningen tilbage til fjernlys ca. et sekund efter, at kamerasensoren ikke længere registrerer den modkørende trafiks forlygter eller forankørende køretøjers baglygter.

Hvis det automatiske fjernlys har adaptiv funktionAfhængig af bilens udstyrsniveau., fortsætter lyskeglen med at lyse, til forskel fra hvad der sker ved konventionel nedblænding, med fjernlys på begge sider af modkørende eller forankørende køretøjer. Kun den del af lyskeglen, der peger direkte på køretøjet, blændes ned.

Adaptiv funktion: Nærlys direkte mod modkørende køretøjer, men fortsat fjernlys på begge sider af køretøjet.

Adaptiv funktion: Nærlys direkte mod modkørende køretøjer, men fortsat fjernlys på begge sider af køretøjet.

Lyset vender tilbage til fuldt fjernlys et par sekunder efter, at kamerasensoren ikke længere registrerer modkørende trafiks forlygter eller forankørende køretøjers baglygter.

Til- og frakobling

AHB kan aktiveres, når lyspanelets knap står i position (forudsat at funktionen ikke er blevet deaktiveret i menusystemet MY CAR, se MY CAR).

Kontaktarm og lyspanelets knap i position AUTO.

Kontaktarm og lyspanelets knap i position AUTO.

Funktionen kan aktiveres ved kørsel om natten, når bilens hastighed er ca. 20 km/t(12 mph) eller højere.

Aktiver/deaktiver AHB ved at føre venstre kontaktarm ind mod rattet til endestillingen og slippe den. Deaktivering ved fjernlys medfører, at lyset stilles direkte om til nærlys.

Bil med analogt kombiinstrument

Når AHB er aktiveret, lyser symbolet på instrumentets informationsdisplay.

Når fjernlyset er tændt, lyser også symbolet på kombiinstrumentet. For aktive Xenon-forlygter gælder dette, selvom fjernlyset er delvist nedblændet, dvs. så snart lyskeglen lyser med noget mere end nærlys.

Bil med digitalt kombiinstrument

Når AHB er aktiveret, lyser symbolet hvidt på instrumentets informationsdisplay.

Når fjernlyset er tændt, lyser symbolet blåt. For aktive Xenon-forlygter gælder dette, selvom fjernlyset er delvist nedblændet, dvs. så snart lyskeglen lyser med noget mere end nærlys.

Manuel betjening

Note

Hold forrudens flade foran kamerasensoren ren for is, sne, dug og snavs.

Der må ikke opklæbes eller monteres noget på forruden foran kamerasensoren, da det kan reducere funktionen eller forårsage, at et eller flere af de systemer, som kameraet er afhængigt af, ikke fungerer korrekt.

Hvis meddelelsen Aktivt fjernlys Ikke til rådighed nu Skift manuelt vises på kombiinstrumentets informationsdisplay, skal skift mellem fjern- og nærlys foretages manuelt. Men lyspanelets knap kan stadig stå i position . Det samme gælder, hvis meddelelsen Forrudesensorer blokeret Se instr.bog og symbolet vises. Symbolet slukkes, når disse meddelelser vises.

AHB kan være midlertidigt utilgængelig, f.eks. i situationer med tæt tåge eller kraftig regn. Når AHB igen bliver tilgængelig, eller forrudesensorerne ikke længere er blokerede, slukkes meddelelsen, og symbolet tændes.

Advarsel

AHB er et hjælpemiddel til at anvende de bedst mulige lys under gunstige vilkår.

Føreren er altid ansvarlig for manuelt at skifte mellem fjern- og nærlys, når trafiksituationen eller vejrforholdene kræver det.

Vigtigt

Eksempler på, hvornår manuelt skifte mellem fjern- og nærlys kan være påkrævet:

 • Ved kraftig regn eller tæt tåge
 • Ved isslag
 • Ved snefygning eller snesjap
 • Ved måneskin
 • Ved kørsel i dårligt oplyste områder
 • Når forankørende trafik har svag belysning
 • Hvis der er fodgængere på eller ved vejen
 • Hvis der er stærkt reflekterende genstande, f.eks. skilte, i nærheden af vejen
 • Når modkørende trafiks belysning sløres af f.eks. autoværn
 • Når der er trafik på tilsluttende veje
 • Ved bakkekamme og sænkninger
 • I stejle kurver.

For mere information om kamerasensorens begrænsninger, se Kollisionsadvarsel - kamerasensorens begrænsninger.


Hjalp dette?