Betjeningsknapper - lys/belysning

Tågebaglys

Opdateret 7/23/2018

Når sigtbarheden er nedsat på grund af tåge, kan tågebaglyset anvendes, for at andre trafikanter på et tidligt tidspunkt bemærker forankørende køretøjer.

Knap for tågebaglys.

Knap for tågebaglys.

Tågebaglyset kan kun tændes, når nøgleposition II er aktiv, eller motoren er i gang, og lyspanelets knap står i position eller .

Tryk på tænd/sluk-knappen. Kontrolsymbolet på kombiinstrumentet og lampen i knappen lyser, når tågebaglyset er tændt.

Tågebaglys slukkes automatisk, når du trykker på START/STOP ENGINE-knappen, eller når lyspanelets knap sættes i position eller .

Note

Bestemmelser for brug af tågebaglys varierer fra land til land.


Hjalp dette?