Sensus Navigation

Navigation* – skrivehjul og tastatur

Opdateret 7/23/2018

Brug skrivehjulet eller midterkonsollens knapper til at indføre og vælge valgmuligheder. Angiv f.eks. oplysninger om en adresse eller et interessepunkt.

Skærmvisning med tekstfelter til valgfri tekst.

Skærmvisning med tekstfelter til valgfri tekst.

Aktivere et valg

Efter at den ønskede funktion/menulinje er markeret med TUNE-drejeknappen, tryk på OK/MENU for at se det næste niveau af funktioner/valgmuligheder.

Skrivning med skrivehjulet

Skrivehjulet.

Skrivehjulet.

  1. Marker et tekstfelt.
  2. Tryk på OK/MENU for at få skrivehjulet frem.
  3. Vælg tegn med TUNE-drejeknappen, og indfør dem med et tryk på OK/MENU.

Indføre med talknapperne

Numerisk tastaturBEMÆRK! Illustrationen er skematisk - detaljer kan variere, afhængigt af bilmodel og marked..

Numerisk tastatur

BEMÆRK! Illustrationen er skematisk - detaljer kan variere, afhængigt af bilmodel og marked.

.

En anden måde at indtaste/indføre tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.

Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle tegnSkrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked. under denne knap, f.eks. w, x, y, z og 9. Hurtige tryk på knappen flytter markøren gennem disse tegn.

  • Stands med markøren på det ønskede tegn for at vælge - tegnet vises på skriftlinjen.
  • Slet/fortryd med EXIT.

Flere muligheder

Note

Nedtonede tegn kan ikke vælges i kombination med de aktuelt indtastede.

I skrivehjulets menu er der flere valgmuligheder, som bl.a. giver flere skrifttegn samt tal:

  • 123/ABC + OK/MENU – skrivehjulet skifter mellem tal og skrifttegn.
  • MERE + OK/MENU – alternative tegn vises i hjulet.
  • => + OK/MENU - markøren flyttes til listen på skærmens højre side, hvor der kan foretages valg med OK/MENU.
  • Postnummer + OK/MENU – markøren flyttes til listen på skærmens højre side, hvor der kan foretages valg med OK/MENU, se Angiv destination med postnummer.

Liste med valgmuligheder

Liste, der matcher de indtastede tegn.

Liste, der matcher de indtastede tegn.

Ved søgning vises valgmulighederne ud fra den indtastede information.

Tallene "149" i skærmens øverste højre hjørne betyder, at listen indeholder 149 valgmuligheder, der kan matche de indtastede bogstaver "LON".

Ingen liste

En tom liste og tegnene "***" i det øverste højre hjørne af skærmen betyder, at antallet af tilgængelige alternativer med de aktuelt indtastede tegn er mere end 1000 - når antallet er mindre, vises de relevante valgmuligheder automatisk.

For at reducere antallet af valgmuligheder på listen:

  • Indtast flere tegn på tekstlinjen.

Hjalp dette?