Motorrum

Kølevæske - niveau

Opdateret 7/23/2018

Kølevæsken afkøler forbrændingsmotoren til normal driftstemperatur. Den varme, der overføres fra motoren til kølevæsken, kan anvendes til at opvarme kabinen.

Niveaukontrol

Kølevæskens niveau skal ligge mellem MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis kølesystemet ikke er godt fyldt, kan der opstå for høje temperaturer med risiko for motorskader.

Note

Kontroller regelmæssigt kølevæskestanden, når motoren er kold.

Påfyldning

Følg vejledningen på emballagen. Efterfyld aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel frostvæske.

Advarsel

Kølervæsken kan være meget varm. Hvis påfyldning skal ske, når motoren er varm, skrues ekspansionsbeholderens dæksel langsomt af, således at overtrykket forsvinder.

Vigtigt

  • Høje indhold af klor, klorider og andre salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
  • Brug altid kølervæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
  • Sørg for, at blandingen af kølervæske er 50 % vand og 50 % kølervæske.
  • Bland kølervæsken med ledningsvand af godkendt kvalitet. Ved tvivl om vandets kvalitet bruges færdigblandet kølervæske ifølge Volvos anbefalinger.
  • Ved skift af kølervæske/del af kølesystem skal kølesystemet skylles rent med ledningsvand af godkendt kvalitet eller skylles med færdigblandet kølervæske.
  • Motoren må kun køres med velfyldt kølesystem. Ellers kan der opstå for høje temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket.

For kapacitetsoplysninger samt standard med hensyn til vandkvalitet, se Kølevæske - kvalitet og kapacitet.


Hjalp dette?