Kombiinstrument

Kombiinstrument, digitalt - oversigt

Opdateret 7/23/2018

På kombiinstrumentets informationsdisplay vises information om nogle af bilens funktioner samt meddelelser.

Informationsdisplay

P3-1320 DIM High-line Information display

Informationsdisplay, digitalt instrument*.

På kombiinstrumentets informationsdisplay vises information om nogle af bilens funktioner, f.eks. fartpilot og kørecomputer, samt meddelelser. Informationen vises med symboler og tekst. En nærmere beskrivelse findes under de funktioner, der anvender displayene.

Målere og indikatorer

Der kan vælges forskellige temaer for digitalt kombiinstrument. Mulige temaer er "Elegance", "Eco" og "Performance".

Der kan kun vælges tema, når motoren kører.

For at vælge tema – tryk på venstre kontaktarms OK-knap, og vælg menupunktet Temaer ved at dreje armens fingerhjul. Tryk på OK-knappen. Drej fingerhjulet for at vælge tema, og bekræft valget ved at trykke på OK-knappen.

Udseendet på midterkonsollens skærm følger på nogle modelvarianter valget af kombiinstrumentets tema.

Med venstre kontaktarm kan også instrumentets kontrastfunktion og farvefunktion indstilles.

For mere information om menubetjening, se Menubetjening - kombiinstrument.

Valget af tema og indstillingerne af kontrastfunktion og farvefunktion kan for hver fjernbetjening gemmes i bilnøglehukommelsen*, se Fjernbetjening – individualisering.

Tema "Elegance"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Elegance

Målere og indikatorer, tema "Elegance".

Brændstofmåler. Når indikeringen er reduceret til kun en hvid markering

Når displayets meddelelse "Afstand til tom brændstoftank:" begynder at vise "----", bliver markeringen rød.

, tændes det gule kontrolsymbol for lavt niveau i brændstoftanken. Se også Informationscenter og Påfyldning af brændstof.
Temperaturmåler for motorens kølevæske
Speedometer
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
Gearskift-indikator

Manuel gearkasse.

/Gearskift-indikator

Automatisk gearkasse.

. Se også Gearskift-indikator eller Automatisk gearkasse - Geartronic.

Tema "Eco"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Eco

Målere og indikatorer, tema "Eco".

Brændstofmåler. Når indikeringen er reduceret til en hvid markering

Når displayets meddelelse "Afstand til tom brændstoftank:" begynder at vise "----", bliver markeringen rød.

, tændes det gule kontrolsymbol for lavt niveau i brændstoftanken. Se også Informationscenter og Påfyldning af brændstof.
Eco guide. Se også Eco Guide og Power Guide.
Speedometer
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
Gearskift-indikator

Manuel gearkasse.

/Gearskift-indikator

Automatisk gearkasse.

. Se også Gearskift-indikator eller Automatisk gearkasse - Geartronic.

Tema "Performance"

P3-1320 Information display, gauges, DIM Digital Performance

Målere og indikatorer, tema "Performance".

Brændstofmåler. Når indikeringen er reduceret til en hvid markering

Når displayets meddelelse "Afstand til tom brændstoftank:" begynder at vise "----", bliver markeringen rød.

, tændes det gule kontrolsymbol for lavt niveau i brændstoftanken. Se også Informationscenter og Påfyldning af brændstof.
Temperaturmåler for motorens kølevæske
Speedometer
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
Power guide. Se også Eco Guide og Power Guide.
Gearskift-indikator

Manuel gearkasse.

/Gearskift-indikator

Automatisk gearkasse.

. Se også Gearskift-indikator eller Automatisk gearkasse - Geartronic.

Kontrol- og advarselssymboler

P3-1320 DIM High-Line Information display, control and warning symbols

Kontrol- og advarselssymboler, digitalt instrument.

Kontrolsymboler
Kontrol- og advarselssymboler
Advarselssymboler

Nogle motorvarianter har ikke et system til at advare om lav oliestand. I biler med disse varianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel om lav oliestand sker via tekst på displayet. For mere information, se Motorolie - generelt.

Funktionskontrol

Alle kontrol- og advarselssymboler bortset fra symbolerne på midten af informationsdisplayet tændes i nøgleposition II, eller når motoren startes. Når motoren er startet, skal alle symboler slukkes, undtagen parkeringsbremsesymbolet, som først slukkes, når parkeringsbremsen udløses.

Hvis motoren ikke starter, eller hvis funktionskontrollen udføres i nøgleposition II, slukkes alle symboler i løbet af nogle sekunder, undtagen symbolerne for fejl i udstødningsrensesystemet og lavt olietryk.


Hjalp dette?