Låsning/oplåsning

Låsning/oplåsning - indefra

Opdateret 7/23/2018

Alle døre og bagagerumsklappen kan låses eller låses op samtidig med førerdørens og passagerdørens* knap til centrallåsning.

Centrallås

P3-s60/V60H Centrallås-knapp förardörr

Centrallås.

  • Tryk knappens ene side ind for at låse - den anden side låser op.

Med et langt tryk på knappen åbnes også alle sideruder samtidigt*.

Oplåsning

Indefra kan en dør låses op på to forskellige måder:

  • Tryk på centrallåsknappen .

Et langt tryk åbner også alle sideruder* samtidigt (se også Udluftningsfunktion).

  • Træk i åbningshåndtaget og åbn døren - dørene låses op og åbnes i et øjeblik.

Lampe i låseknap

Centrallås findes i to varianter - lampen i førerdørens centrallåsknap har forskellige betydninger, afhængigt af varianten.

Med centrallåsknap kun i førerdøren, de øvrige døre har ingen knap:

  • Tændt lampe betyder, at alle døre er låst.

Med centrallåsknap i begge fordøre og elektrisk låseknap i hver bagdør:

  • Tændt lampe betyder, at kun den aktuelle dør er låst. Når alle knapper lyser, er alle døre låst.

Låsning

  • Tryk på centrallåsknappen - alle lukkede døre låses.

Et langt tryk lukker også alle sideruder og soltag samtidigt (se også Udluftningsfunktion).

Låseknap* bagdøre

P3-sv60/V60H Bakdörr Låsknapp el

Knappens lampe lyser, når døren er låst.

Bagdørenes låseknap låser kun den respektive bagdør.

For at låse døren op:

  • Træk i åbningshåndtaget - døren er låst op og åbnet.

Automatisk låsning

Dørene og bagagerumsklappen låses automatisk, når bilen begynder at køre.

Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.


Hjalp dette?