Børnesikkerhed

Barnestol - placering

Opdateret 7/23/2018

Hvordan barnet placeres i bilen, og hvilket udstyr, der skal bruges, skal afgøres under hensyntagen til barnets vægt og størrelse.

P3007 - Krockkudde och barnstol

En bagudvendt barnestol og en airbag hører ikke sammen.

Anbring altid en bagudvendt barnestol i bagsædet, hvis passagerairbaggen er aktiveret. Hvis airbaggen pustes op, når barnet sidder på passagerpladsen foran i bilen, kan barnet komme alvorligt til skade.

Hvis passagersidens airbag er deaktiveret, kan der anbringes en bagudvendt barnestol på den forreste passagerplads.

Mærkat for passagerairbag

P3/P4-1546-Airbag decal placement 2

Mærkat på passagersidens solskærm.

P3-1420-S60/V60/V60H/XC60-Airbag decal placement 1

Mærkat på passagersidens dørstolpe. Mærkaten bliver synlig, når passagerdøren åbnes.

Advarselsmærkaten for passagerairbaggen er placeret som angivet ovenfor.

Det er tilladt at anbringe:

  • en bagudvendt barnestol på passagersædet foran, når passagerairbaggen er deaktiveret.
  • en fremadvendt barnestol/barnesæde på passagersædet foran, når passagerairbaggen er aktiveret.
  • en eller flere barnestole/barnepuder på bagsædet.

Advarsel

Placer aldrig en bagudvendt barnestol på et sæde beskyttet af en aktiveret airbag. Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre livsfare eller alvorlig skade for barnet.

Advarsel

Lad aldrig en person stå eller sidde foran passagersædet.

Anbring aldrig et bagudvendt barnesæde på den forreste passagerplads, hvis passagerairbaggen er tilkoblet.

Fremadvendte passagerer (børn og voksne) må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis passager-airbaggen er frakoblet.

Hvis ovenstående anmodninger ikke følges, kan det medføre livsfare eller alvorlig personskade.

Advarsel

Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller anden konstruktion, som kan ligge mod selelåsens udløserknap, må ikke anvendes, fordi de utilsigtet kan forårsage åbning af selelåsen.

Lad ikke barnestolen overdel ligge mod forruden.

Note

Lovbestemmelser om, hvordan børn skal placeres i biler, varierer fra land til land. Undersøg, hvilke regler der gælder.


Hjalp dette?