Gearkasse

Gearskift-indikator*

Opdateret 7/23/2018

Gearskift-indikatoren meddeler føreren, når det er passende at vælge det næste højere eller lavere gear.

En væsentlig detalje i forbindelse med miljøtilpasset kørsel er at køre i det rigtige gear og skifte gear i god tid.

Som et hjælpemiddel er der på nogle varianter en indikator - GSI (Gear Shift Indicator) - som meddeler føreren, når det er passende at vælge det næste højere eller lavere gear for at opnå det lavest mulige brændstofforbrug.

Når der tages hensyn til egenskaber såsom ydeevne og vibrationsfri gang, kan det være passende at skifte ved højere omdrejningstal. Det indrammede tal angiver det aktuelle gear.

Manuel gearkasse

P4-1220-Manuella växellägen

Gearskift-indikator for manuel gearkasse. Kun én markør er tændt ad gangen – under normal kørsel lyser kun markøren i midten.

Ved anbefalet opgearing tændes markøren ved "+", og ved anbefalet nedgearing tændes markøren ved "-" (markeret med rødt på illustrationen).

Automatgear

P4-1220-Växelindikator High

Kombiinstrument "Digital" med gearskift-indikator.

Det indrammede tal angiver det aktuelle gear.

P4-1220-Växelindikator Low

Med kombiinstrument "Analog" vises gearpositioner og indikatorpile i midten af kombiinstrumentet.


Hjalp dette?