Kørsel med anhænger

Aftageligt anhængertræk* – montering/afmontering

Opdateret 7/23/2018

Montering/afmontering af det aftagelige anhængertræk gøres på følgende måde:

Fastgøring

P3 V60H y2 Krokkåpa AV

Fjern beskyttelsesdækslet ved først at trykke spærren ind, og derefter trække dækslet lige bagud .

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 2

Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at dreje nøglen højre om.

3007 dragkrok, ditsättning kuldel 3

Indikatoren skal vise rødt.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 4

Sæt anhængertrækket i, og skub ind, indtil der høres et klik.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 5

Indikatoren skal vise grønt.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 6

Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag nøglen ud af låsen.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 7

Kontrollér, at anhængertrækket sidder fast, ved at rykke det opad, nedad og bagud.

Advarsel

Hvis anhængertrækket ikke sidder korrekt, skal det tages af og sættes fast igen som beskrevet tidligere.

Vigtigt

Smør kun kuglen til trækhovedet ind, resten af anhængertrækket skal være rent og tørt.

Note

Når koblingshoved med balanceaksel anvendes, skal trækkuglen ikke smøres ind.

p3007 dragkrok, ditsättning kuldel 8

Sikkerhedswire.

Advarsel

Sørg for at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det rigtige sted.

Afmontering af anhængertræk

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 1

Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst stilling.

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 2

Tryk låsegrebet ind , og drej det venstre om , indtil der lyder et klik.

p3007 dragkrok, borttagning kuldel 3

Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at anhængertrækket trækkes bagud og opad.

Advarsel

Spænd anhængertrækket forsvarligt fast, hvis det opbevares i bilen, se Aftageligt anhængertræk – opbevaring.

P3 V60H y2 Krokkåpa PÅ

Skyd beskyttelsesdækslet på, indtil det kommer på plads med et klik.


Hjalp dette?