Batteri

Batteri – Start/Stop

Opdateret 7/23/2018

Bil med Start/Stop-funktion er foruden startbatteriet udstyret med et støttebatteri.

Biler udstyret med Start/Stop-funktion er udstyret med to 12 V-batterier - et ekstra kraftigt startbatteri og et støttebatteri, som hjælper ved Start/Stop-funktionens opstart.

For mere information om Start/Stop-funktionen, se Start/Stop.

For mere information om bilens startbatteri, se Starthjælp med andet batteri.

Følgende tabel viser specifikationer for start- hhv. hjælpebatteri i bil med Start/Stop-funktion.

Batteri

Start, 12 V

Støtte, 12 V

KoldstartskapacitetIfølge EN-standard. – CCACold Cranking Amperes. (A)

720Manuel gearkasse.

760Automatisk gearkasse.

Venstrestyret bil:

120Manuel gearkasse i kombination med Start/Stop-funktion som kun standser automatisk, når bilen står helt stille.

170Andre.

Højrestyret bil:

120

Dimensioner , L×B×H (mm)

278×175×190

Venstrestyret bil:

150×90×106Manuel gearkasse i kombination med Start/Stop-funktion som kun standser automatisk, når bilen står helt stille.

150×90×130Andre.

Højrestyret bil:

150×90×106

Kapacitet (Ah)

70

Venstrestyret bil:

8Manuel gearkasse i kombination med Start/Stop-funktion som kun standser automatisk, når bilen står helt stille.

10Andre.

Højrestyret bil:

8

Vigtigt

Ved udskiftning af startbatteriet i en bil med Start/Stop-funktion skal der monteres et batteri af EFBEnhanced Flooded Battery.-type eller kraftigere.

Ved udskiftning af støttebatteri skal et batteri af AGMAbsorbed Glass Mat.-type monteres.

Note

  • Jo højere strømforbrug i bilen, desto mere skal generatoren arbejde og batterierne oplades = øget brændstofforbrug.
  • Når startbatteriets kapacitet er faldet til under det lavest tilladte niveau, slås Start/Stop-funktionen fra.

Midlertidig reduceret Start/Stop-funktion på grund af højt strømforbrug betyder:

  • Motoren starter automatisk

    Automatisk start kan kun ske, hvis gearstang står i neutral stilling.

    uden at føreren trykker på koblingspedalen (manuel gearkasse).
  • Motoren starter automatisk uden at føreren løfter foden fra driftsbremsepedalen (automatgearkasse).

Batteriernes placering

P3-1046-s+v60 DRIVe Start/Stop battery location

A: Venstrestyret bil. B: Højrestyret bil.

Startbatteri

Se Startbatteri – generelt for udførlig beskrivelse af startbatteriet.

Støttebatteri

Støttebatteriet kræver som regel ikke mere service end det almindelige startbatteri. I tilfælde af spørgsmål eller problemer bør et værksted kontaktes - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Vigtigt

Hvis der ikke tages hensyn til følgende kan Start/Stop-funktionen midlertidigt holde op med at fungere efter tilslutning af et eksternt startbatteri eller batterioplader:

  • Den negative batteripol på bilens startbatteri må aldrig bruges til tilslutning af et eksternt startbatteri eller batterioplader - kun bilens karosseri må bruges som jordingspunkt.

Se Starthjælp med andet batteri - her beskrives, hvor og hvordan kabelklemmerne skal placeres.

Note

Hvis startbatteriet er afladet så meget, at bilen mangler normale elektriske funktioner, og motoren derefter hjælpestartes med et eksternt batteri eller en batterioplader, vil Start/Stop-funktion stadig være aktiveret. Hvis Start/Stop-funktionen kort derefter auto-stopper motoren, er der stor risiko for, at auto-start af motoren vil mislykkes pga. utilstrækkelig batterikapacitet, da batteriet ikke har nået at blive genopladet.

Hvis bilen er blevet hjælpestartet, eller hvis der ikke er tilstrækkelig tid til at oplade batteriet med batterioplader, anbefales det, at Start/Stop-funktionen midlertidigt deaktiveres, indtil batteriet er blevet genopladet af bilen. Ved en udetemperatur på +15 °C skal batteriet oplades af bilen i mindst 1 time. Ved lavere udetemperatur kan opladningstiden øges til 3-4 timer. Det anbefales, at batteriet oplades med en ekstern batterioplader.

For mere information om opladning af startbatteri, se Startbatteri – generelt.


Hjalp dette?