Batteri

Startbatteri – generelt

Opdateret 7/23/2018

Startbatteriet bruges til at drive startmotoren og andet elektrisk udstyr i bilen.

Startbatteriet er et traditionelt 12 V-batteri.

Startbatteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene, klimaet osv.

  • Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren er i gang.
  • Kontrollér, at kablerne til startbatteriet er tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.

Spænding (V)

12

KoldstartskapacitetIfølge EN-standard. – CCACold Cranking Amperes. (A)

720

Dimensioner, L×B×H (mm)

278×175×190

Kapacitet (Ah)

70

Vigtigt

Ved udskiftning af startbatteriet i en bil med Start/Stop-funktion skal der monteres et batteri af EFBEnhanced Flooded Battery.-type.

Vigtigt

Ved udskiftning af støttebatteri skal et batteri af AGMAbsorbed Glass Mat.-type monteres.

Vigtigt

Når startbatteriet udskiftes, skal du sørge for at skifte til et batteri med den samme kapacitet ved koldstart og type som originalbatteriet (se mærkat på batteriet).

Note

Startbatteriets størrelse skal være i overensstemmelse med det originale batteris dimensioner.

Advarsel

  • Startbatteriet kan danne oxyhydrogen (knaldgas), som er meget eksplosiv. En gnist fra et forkert tilsluttet startkabel kan være tilstrækkeligt til, at batteriet eksploderer.
  • Startkablerne må ikke tilsluttes nogen af brændstofsystemets komponenter eller nogen bevægelig del. Vær forsigtig med varme motordele.
  • Startbatteriet indeholder svovlsyre, som kan forårsage alvorlige ætsninger.
  • Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks lægehjælp.
  • Ingen tobaksrygning i nærheden af batteriet.

Vigtigt

Ved opladning af startbatteriet eller støttebatteriet må kun en moderne batterioplader med kontrolleret ladespænding anvendes. Hurtigopladningsfunktion må ikke anvendes, da det kan beskadige batteriet.

Vigtigt

Hvis der ikke tages hensyn til følgende, kan energisparefunktionen for infotainment midlertidigt holde op med at fungere og/eller meddelelse på kombiinstrumentets informationsdisplay om startbatteriets opladningsgrad kan midlertidigt være uaktuel efter tilslutning af et eksternt startbatteri eller batterioplader:

  • Den negative batteripol på bilens startbatteri må aldrig bruges til tilslutning af et eksternt startbatteri eller batterioplader - kun bilens karosseri må bruges som jordingspunkt.

Se Starthjælp med andet batteri - her beskrives, hvor og hvordan kabelklemmerne skal placeres.

Note

Hvis startbatteriet aflades mange gange, påvirkes dets levetid negativt.

Startbatteriets levetid er påvirket af flere faktorer, herunder af kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden, og skal derfor oplades, hvis bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den kun kører korte afstande. Stærk kulde begrænser startkapaciteten yderligere.

For at holde startbatteriet i god stand anbefales mindst 15 minutters kørsel om ugen eller tilslutning af batteriet til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesopladning.

Et startbatteri, som holdes konstant opladet, har maksimal levetid.


Hjalp dette?