Motorrum

Kølevæske - niveau

Opdateret 7/23/2018

Kølevæsken afkøler forbrændingsmotoren til normal driftstemperatur. Den varme, der overføres fra motoren til kølevæsken, kan anvendes til at opvarme kabinen.

Niveaukontrol

Kølevæskens niveau skal ligge mellem MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis kølesystemet ikke er godt fyldt, kan der opstå for høje temperaturer med risiko for motorskader.

Note

Kontroller regelmæssigt kølevæskestanden, når motoren er kold.

Påfyldning

P3-1020-S60/V60-Engine coolant refill

Følg vejledningen på emballagen. Efterfyld aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel frostvæske.

Hvis der er kølevæske under bilen, kølevæsken ryger, eller hvis der er påfyldt mere end 2 liter, skal der altid ringes efter bugsering for ikke at risikere motorskader ved startforsøg pga. et defekt kølesystem.

Advarsel

Kølervæsken kan være meget varm. Hvis påfyldning skal ske, når motoren er varm, skrues ekspansionsbeholderens dæksel langsomt af, således at overtrykket forsvinder.

Vigtigt

  • Høje indhold af klor, klorider og andre salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
  • Brug altid kølevæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
  • Sørg for, at blandingen af kølevæske er 50 % vand og 50 % kølevæske.
  • Bland kølevæsken med vand af godkendt kvalitet. Ved tvivl om vandets kvalitet bruges færdigblandet kølevæske ifølge Volvos anbefalinger.
  • Ved udskiftning af kølevæske eller kølesystemdele skal kølesystemet skylles rent med vand af godkendt kvalitet eller med færdigblandet kølevæske.
  • Motoren må kun køres med velfyldt kølesystem. Ellers kan der opstå for høje temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket.

For kapacitetsoplysninger samt standard med hensyn til vandkvalitet, se Kølevæske - kvalitet og kapacitet.


Hjalp dette?