My Car

MY CAR - systemindstillinger

Opdateret 7/23/2018

Menupunktet systemindstillinger i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks. tid og sprog.

Systemoptioner

Læs om

Tidsindstillinger

Her justeres kombiinstrumentets ur.

24-timers ur Til Fra

Ur

Sommertid Auto Til Fra

Ur

Auto.tid Til Fra

Ur

Lokalitet

Ur

Sprog

Vælger sproget for teksten på skærmen og kombiinstrumentet.

Sprog: Førerdisplay

Vælger sproget for teksten på kombiinstrumentet.

Afst./brændstofenhed MPG(US) MPG(UK) km/l l/100km

Kørecomputer – supplerende oplysninger

Temperaturenhed Celsius Fahrenheit

Vælger enheden til at vise udetemperaturen og indstilling af klimaanlæg.

Udetemperaturmåler og Temperaturstyring i kabinen

Pauseskærm Til Fra

Skærmens aktuelle indhold slukkes efter en periode uden aktivitet og erstattes af en tom skærm, hvis dette punkt markeres.

Det aktuelle skærmindhold vender tilbage, hvis der røres ved en af skærmens knapper,

Vis hjælpetekst Til Fra

Forklarende tekst til skærmens aktuelle indhold vises, hvis dette punkt er markeret.

Reset systemoptioner

Alle menuer i Systemoptioner stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.


Hjalp dette?