Start og kørsel

Fjernstart (ERS) – betjening

Opdateret 7/23/2018

Fjernstart (ERS – Engine Remote Start) betyder, at bilens motor kan startes på afstand. Herved kan kabinen varmes op/køles ned før kørsel. ERS aktiveres via fjernbetjening og/eller via Volvo On Call*, se Volvo On Call-mobilapp.

Fjernbetjeningens knapper til fjernstart.

Fjernbetjeningens knapper til fjernstart.

Oplåsning
Låsning
Ankomstlys
Oplåsning af bagagerumsklap

Fjernstarte motoren

For at kunne fjernstarte motoren skal bilen være låst og motorhjelmen lukket.

Gør følgende:

 1. Foretag et kort tryk på fjernbetjeningens knap (2).
 2. Foretag derefter et langt tryk – mindst to sekunder – på knap (3).

Hvis forudsætningerne for ERS er opfyldt, sker der følgende:

 1. Afviserne blinker hurtigt et par gange.
 2. Motoren starter.
 3. At motoren er startet bekræftes derefter ved, at afviserne lyser konstant i 3 sekunder.

Note

Efter fjernstart er bilen stadig låst, men med deaktiveret bevægelsessensor*.

Med PCC

For mere information om PCC'en, se Fjernbetjening med PCC – unikke funktioner.

Lysindikeringen for AnkomstlysFor mere information om Ankomstlys, se Fjernbetjening – funktioner og Varighed for ankomstlys. blinker et par gange ved tryk på knappen, og lyser derefter konstant, hvis alle kriterier for ERS er opfyldt. Dette betyder ikke, at ERS har startet motoren.

For at kontrollere, om ERS har startet motoren, kan brugeren trykke på knap (5) Hvis motoren er startet, er der en lysindikering på knapperne (2) og (3).

Aktive funktioner

Med fjernstartet motor er følgende funktioner aktiverede:

 • Ventilationssystem
 • Audio-/videosystem
 • Ankomstlys.

Deaktiverede funktioner

Med fjernstartet motor, er følgende funktioner deaktiverede:

 • lygter
 • Positionslys
 • Nummerpladelys
 • Forrudeviskere.

ERS afbrydes

Følgende handlinger slukker for en ERS-startet motor:

 • Der trykkes på knap (1), (2) eller (4) på fjernbetjeningen
 • Bilen låses op
 • En dør åbnes
 • Gas- eller bremsepedalen trykkes ned
 • Gearvælgeren føres ud af P-position
 • Den aktive ERS-tid overskrider 15 minutter.

Når en ERS-startet motor slukkes, lyser afviserne konstant i 3 sekunder.


Hjalp dette?