Sikringer

Sikringer - generelt

Opdateret 7/23/2018

For at forhindre, at bilens elektriske system beskadiges pga. kortslutning eller overbelastning, beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter af en række sikringer.

Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke fungerer, kan det skyldes, at komponentens sikring midlertidigt har været overbelastet og er brændt over. Hvis den samme sikring brænder over gentagne gange, er der fejl i komponenten. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted for kontrol.

Udskiftning

Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.

Træk sikringen ud, og se fra siden, om den bøjede tråd er brændt over.

I givet fald skal der skiftes til en ny sikring af samme farve og med samme amperetal.

Advarsel

Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret til at erstatte en sikring. Det kan forårsage betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.

Placering af elcentraler

            

Placering af elcentraler i venstrestyret bil. Hvis bilen er højrestyret, skifter centralerne under handskerummet side.

Motorrum
Under handskerummet
Under handskerummet
Bagagerum
Motorrum koldzone (kun Start/Stop)

Hjalp dette?