Tv

Modtagelse af tv*-kanal går tabt

Opdateret 7/23/2018

Hvis modtagelsen forsvinder for den TV-kanal, der vises, fryses billedet. Når modtagelsen kommer igen, starter visningen på ny.

Hvis modtagelsen forsvinder for den TV-kanal, der vises, fryses billedet. Kort efter kommer der en meddelelse, som informerer om, at modtagelsen er forsvundet for den aktuelle TV-kanal, og at en ny søgning efter kanalen er i gang. Når modtagelsen kommer igen, starter visningen af TV-kanalen med det samme. Det er når som helst muligt at skifte kanal, mens meddelelsen vises.

Hvis meddelelsen Ingen modtagelse vises, skyldes det, at systemet har opdaget, at der ikke er modtagelse for nogen tv-kanaler.


Hjalp dette?