Gode råd om kørsel

Overbelastning - startbatteri

Opdateret 7/23/2018

De elektriske funktioner i bilen belaster startbatteriet i forskellig grad. Brug ikke nøgleposition II , når motoren er standset. Brug i stedet indstilling I – så bruges der mindre strøm.

Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang. Eksempler på disse funktioner er:

  • kabineblæser
  • lygter
  • forrudevisker(e)
  • lydanlæg (høj lydstyrke).

Hvis startbatteriets spænding er lav, viser kombiinstrumentets informationsdisplay teksten Lav batterispæn. Nedsat strømforb.. Energisparefunktionen slår derefter visse funktioner fra eller reducerer dem, f.eks. kabineblæser og/eller lydanlæg.

Oplad startbatteriet ved at starte motoren og lad den derefter fortsætte i mindst 15 minutter - startbatteriet oplades bedre under kørsel end med motoren i tomgang, når bilen holder stille.


Hjalp dette?