Medieafspiller

Mediesøgning

Opdateret 7/23/2018

Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen scanner USB, disk og harddisk.

Mediesøgningen er tilgængelig fra normal visning for kilderne Disk, USB og HDD.

For at starte søgning skal du trykke på OK/MENU i kildens normale visning, og vælge Mediesøgning.

Søgefunktion

Søge ved hjælp af skrivehjul.

Søge ved hjælp af skrivehjul.

Liste over tegn.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).

Brug skrivehjulet til at indtaste søgeord.

Drej TUNE til det ønskede bogstav, og tryk på OK/MENU for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.

For at skifte indtastningstilstanden til tal eller specialtegn, eller for at gå til resultatlisten, skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i følgende tabel) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på OK/MENU.

Fortsæt med det næste bogstav osv.

Når du er tilfreds med søgetermen, skal du vælge Søg.

Søgningen udføres. Resultaterne vises og grupperes i følgende kategorier: kunstnere, album, spor, genrer, årstal og komponister.

Drej TUNE til en kategori, og tryk på OK/MENU.

Drej TUNE for at vælge et medie, og tryk på OK/MENU for at starte afspilning.

123/ABC

Skift mellem bogstaver og tal med OK/MENU.

MERE

Skift til specialtegn med OK/MENU.

Søg

Udfør mediesøgningen.

{ | }

Skifter fra teksthjulet til Søgeord:-feltet. Flyt markøren med TUNE. Slet eventuelle stavefejl med EXIT. For at vende tilbage til teksthjulet skal du trykke på OK/MENU.

Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet kan bruges ved redigering i Søgeord:-feltet.

Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle indtastede tegn.

Hvis du trykker på en talknap på midterkonsollen, når teksthjulet vises (se den forrige illustration), vises en liste over tegn på skærmen. Fortsæt med at trykke gentagne gange på talknappen til det ønskede bogstav, og slip. Fortsæt med det næste bogstav osv. Når en knap er trykket ind, bekræftes indtastning af denne med tryk på en anden knap.


Hjalp dette?