Medieafspiller

TV*

Opdateret 7/23/2018

Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille. Når bilen kører med en hastighed på over ca. 6 km/t, forsvinder billedet. Lyden kan dog stadig høres i mellemtiden. Billedet kommer igen, når bilen holder stille.

Tv-funktioner, betjeningsknapper.

Tv-funktioner, betjeningsknapper.

For grundlæggende afspilning og navigering, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening. Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.

Det er muligt at forbinde visse funktioner til FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter.

Note

Dette system understøtter kun tv-udsendelser i lande, som udsender i MPEG-2 eller MPEG-4 og følger standarden DVB-T. Systemet understøtter ikke analoge udsendelser.

Note

Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille. Når bilen kører med en hastighed på over ca. 6 km/t, forsvinder billedet. Lyden kan dog stadig høres i mellemtiden. Billedet kommer igen, når bilen holder stille.

Note

Modtagelsen er både afhængig af, hvor god signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at tv-senderen er langt væk. Dækningen kan også variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.

Vigtigt

I nogle lande kræves der tv-licens til dette produkt.

Se tv

Tryk på MEDIA i mediekildens normale visning, drej TUNE til TV, og tryk på OK/MENU.

En søgning starter, og efter et kort stykke tid vises den senest anvendte kanal.

Skifte kanal

Det er muligt at skifte kanal som følger:

  • Drej TUNE, en liste med alle tilgængelige kanaler i området vises. Hvis en af disse kanaler allerede har været gemt som forvalg, vises dens forvalgsnummer til højre for kanalnavnet. Fortsæt med at dreje TUNE til den ønskede kanal, og tryk på OK/MENU.
  • Ved at trykke på forvalgsknapperne (0-9).
  • Via korte tryk på knapperne / vises den næste tilgængelige kanal i området.

Note

Hvis bilen er flyttet inden for landet, for eksempel fra en by til en anden, er det ikke sikkert, at de forudindstillede kanaler er tilgængelige på det nye sted, da frekvensområdet kan have ændret sig. Foretag derefter en ny søgning, og gem en ny liste over forudindstillede kanaler, se Gemme de tilgængelige tv-kanaler som forudindstillede kanaler.

Note

Hvis der ikke er modtagelse på forvalgsknapperne, kan det skyldes, at bilen befinder sig på et andet sted end der, hvor søgningen af tv-kanaler blev foretaget, f.eks. hvis bilen er kørt fra Tyskland til Frankrig. Så kan det være nødvendigt at foretage et nyt valg af land og en ny søgning.


Hjalp dette?