Menuoversigt

Menuoversigt - Tv*

Opdateret 7/23/2018

Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for tv.

TV-menu

Læs om

Faste stationer

TV – indstillinger for afspilning

Lydspor

TV – indstillinger for afspilning

Undertekster

TV – indstillinger for afspilning

Teletekst

Tekst-tv

Valg for FAV-tast

TV – indstillinger for afspilning

Ingen funktion Teletekst

Pop op-menu tv

Tryk på OK/MENU, når der vises tv, for at komme til pop op-menuen.

Læs om

Billedindstillinger

Billedindstillinger

Lysstyrke: Kontrast: Farve:
TV-menu

Viser "Tv-menu", se ovenfor.


Hjalp dette?