Radio

Trafikinformation (TP)

Opdateret 7/23/2018

Funktionen afbrydes for trafikinformation, som sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk.

Symbolet TP viser, at funktionen er aktiveret. Hvis en station på listen kan sende trafikinformation, vises dette ved, at TP lyser stærkt på skærmen, ellers vil TP være grå.

For at aktivere/deaktivere skal du i FM-kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge TP.


Hjalp dette?