Lamper

Udskiftning af pærer - forlygter

Opdateret 7/23/2018

Alle forlygtepærer udskiftes ved via motorrummet først at løsne og fjerne hele forlygten.

Løft hjelmstopperen af.

Løsn skruen med et værktøj til Torx, mål T30.

Drej låsestiften venstre om.

Træk låsestiften ud.

Frigør forlygten ved skiftevis at vippe og trække den ud.

Vigtigt

Vær forsigtig, når forlygten løftes ud, så ingen detaljer beskadiges.

Pres spærrehagen ned.

Løsn kontakten.

Læg forlygten på et blødt underlag, så linsen ikke ridses.

Vigtigt

Træk ikke i kablet, kun i kontakten.

Skift den aktuelle pære som anvist.

Forlygten skal være monteret og kontakten isat korrekt, før lyset tændes eller skift af nøgleposition.


Hjalp dette?