Instrumenter og knapper

Kompas*

Opdateret 7/23/2018

Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning bilens front peger.

Betjening

Bakspejl med kompas.

Bakspejl med kompas.

Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N (nord), NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S (syd), SW (sydvest), W (vest) og NW (nordvest).

Kompasset aktiveres automatisk, når bilen startes, eller når nøgleposition II er aktiveret, se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer. For at deaktivere/aktivere kompasset - tryk på knappen på bakspejlets bagside ved hjælp af f.eks. en clips.

Kompasset deaktiveres, når den elopvarmede forrude aktiveres. Når den elopvarmede forrude deaktiveres, aktiveres kompasset igen.

Kalibrering

            

Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner. Kompasset er indstillet for det geografiske område, som bilen befandt sig i ved leveringen. Kompasset bør kalibreres, hvis bilen flyttes mellem flere magnetiske zoner. Gør sådan:

Stands bilen i et stort, åbent område uden stålkonstruktioner og højspændingsledninger.

Start bilen.

Note

For at få den bedste kalibrering - sluk for alt elektrisk udstyr (klimaanlæg, viskere osv.), og sørg for, at alle døre er lukkede.

Hold knappen på bakspejlets underside trykket ind i ca. 3 sekunder. Nummeret for den aktuelle magnetisk zone vises.

Magnetiske zoner.

Magnetiske zoner.

Tryk flere gange på knappen, indtil den ønskede magnetiske zone (1–15) vises, se kortet over magnetiske zoner for kompas.

Vent, indtil displayet igen viser tegnet C, eller hold knappen på bakspejlets underside trykket ind i ca. 6 sekunder (brug f.eks. en clips), indtil tegnet C vises.

Kør langsomt i cirkel med en hastighed på højst 10 km/t (6 mph), indtil en kompasretning vises på displayet. Dette viser, at kalibreringen er klar. Kør derefter yderligere 2 omdrejninger for at finjustere kalibreringen.

Gentag ovenstående procedure efter behov.


Hjalp dette?