Dæk

Dækovervågning (TM)*

Opdateret 7/23/2018

Systemet TM (Tyre Monitor) registrerer dækkenes rotationshastighed for at kunne afgøre, om de har korrekt dæktryk.

Systembeskrivelse

Hvis dæktrykket er for lavt, ændres dækkets diameter og dermed dets rotationshastighed. Ved at sammenligne dækkene med hinanden kan systemet afgøre, om et eller flere dæk har for lavt tryk.

Systemet erstatter ikke almindelig vedligeholdelse af dæk.

Besked

Hvis dæktrykket er for lavt, tændes kontrolsymbolet () på kombiinstrumentet, og en af følgende meddelelser vises:

 • Lavt dæktryk. Kontroller, juster og kalibrer
 • Dæktrykssystem Service påkrævet
 • Dæktrykssystem Ikke t. rådighed p.t.

Vigtigt

Hvis der opstår en fejl i TM-systemet, vil kontrolsymbolet på kombiinstrumentet blinke i ca. 1 minut og derefter lyse konstant. Der vises også en meddelelse på kombiinstrumentet.

Fjerne meddelelser

Kontrollér dæktrykket på samtlige dæk med en dæktryksmåler.

Pump dækket/dækkene til korrekt tryk ifølge dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden (mellem for- og bagdør).

Omkalibrer TM-systemet i MY CAR.

Note

For at undgå forkert dæktryk bør trykket kontrolleres på kolde dæk. Kolde dæk betyder, at dækkene har den samme temperatur som udetemperaturen (ca. tre timer efter, at bilen har kørt). Efter nogle kilometers kørsel bliver dækkene varme og trykket højere.

Advarsel

 • Forkert dæktryk kan føre til dækhavari, hvorved føreren kan miste kontrollen over bilen.
 • Systemet kan ikke indikere pludselige dækskader i forvejen.

TM-kalibrering

For at TM-systemet skal kunne fungere korrekt, skal der bestemmes en referenceværdi for dæktrykket. Dette skal gøres, hver gang der skiftes dæk, eller dæktrykket justeres ved omkalibrering af systemet i MY CAR.

F.eks. bør dæktrykket justeres ved kørsel med tung last eller ved kørsel ved høj hastighed (over 160 km/t (100 mph)). Derefter skal systemet omkalibreres.

Rekalibrering

Indstillinger foretages ved hjælp af midterkonsollens knapper, se MY CAR.

Sluk for motoren.

Pump samtlige dæk til det ønskede tryk iht. dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden (mellem for- og bagdør).

Eller se dæktrykstabellen.

Start motoren, og lad bilen holde stille.

Åbn menusystemet MY CAR, og vælg menuen Dækovervågning.

Vælg Start kalibrering og tryk på OK.

Tryk på OK, når samtlige dæk er kontrolleret og justeret, for at starte kalibreringen.

Kør bilen.

Omkalibrering foregår automatisk, mens bilen kører, og kan afbrydes når som helst. Hvis motoren slukker, mens rekalibrering er i gang, genoptages denne, når bilen køres igen. Systemet giver ingen bekræftelse, når kalibreringen er udført.

Den nye referenceværdi gælder, indtil trin 1-7 udføres igen.

Note

Husk, at TM-systemet skal kalibreres ved hvert dækskift, eller hvis dæktrykket justeres. Hvis nye referenceværdier ikke gemmes, kan systemet ikke fungere korrekt.

Note

 • Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
 • Brug kun ventilhætter af plast. Ventilhætter af metal kan ruste og blive svære at skrue løs.

System- og dækstatus

Systemets og dækkenes aktuelle status kan kontrolleres på midterkonsollens skærm.

Åbn menusystemet MY CAR.

Vælg menuen Dækovervågning.

Status for dæktrykket vises med en farvekode.

Status er farvekodet for hvert dæk som følger:

 • Helt grønt: Systemet fungerer normalt, og dæktrykket i alle dæk er lidt over det anbefalede niveau.
 • Gult hjul: Det tilsvarende dæk har for lavt tryk.
 • Alle hjul gule: to eller flere dæk har for lavt tryk.
 • Samtlige hjul grå og meddelelsen Dæktrykssystem Ikke t. rådighed p.t.: dæktryksystemet er midlertidigt deaktiveret. Det kan være nødvendigt at køre bilen et kort stykke tid over 30 km/t(20 mph), før systemet bliver aktivt igen.
 • Alle hjul grå og meddelelsen Dæktrykssystem Service påkrævet: Der er opstået en fejl i systemet. Kontakt en Volvo-forhandler eller et værksted.

Hjalp dette?