Midlertidig dæklapning

Midlertidigt dæklapningssæt* - oversigt

Opdateret 7/23/2018

Oversigt over det midlertidige dæklapningssæt, Temporary Mobility Kit (TMK), bestanddele.

Delene opbevares under gulvet i bagagerummet.

P3/P4-1246-ALL-new version of TMK 1
Etiket med angivelse af højeste tilladte hastighed
Afbryder
Elkabel
Falskeholder (orange dæksel)
Beskyttelseshætte
Trykreduktionsventil
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler

Flaske med tætningsvæske

Udskift flasken med tætningsvæske, før udløbsdatoen er overskredet, og efter brug. Den gamle flaske skal behandles som miljøfarligt affald.

Advarsel

Flasken indeholder 1,2-etanol og naturgummi-latex.

Farlig ved indtagelse. Kan give allergi ved kontakt med huden.

Undgå kontakt med hud og øjne.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Advarsel

  • Hvis tætningsæsken kommer i kontakt med hud, skal den straks vaskes af med sæbe og rigeligt vand.
  • Tætningsvæske der kommer i et øje, skal straks skylles bort med øjenskyllevæske eller rigelige mængder vand. I tilfælde af fortsat besvær bør øjet undersøges af en læge.

Hjalp dette?