Midlertidig dæklapning

Pumpning af dæk med kompressor fra midlertidigt dæklapningssæt*

Opdateret 7/23/2018

Bilens originale dæk kan pumpes op ved hjælp af kompressoren i det midlertidige dæklapningssæt.

Der skal være slukket for kompressoren. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find elkablet og luftslangen frem.

Skru dækkets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på dækventilens gevind.

Forbind elkablet til den nærmeste 12 V-kontakt, og start bilen.

Advarsel

Indånding af bilens udstødningsgasser kan medføre livsfare. Lad aldrig motoren køre i rum, som er lukkede eller ikke er tilstrækkeligt ventilerede.

Advarsel

Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn, når motoren kører.

Start kompressoren ved at stille afbryderen på I.

Vigtigt

Kompressoren må ikke arbejde længere end 10 minutter på grund af risiko for overophedning.

Pump dækket op til det tryk, der er angivet på dæktryksmærkaten på førersidens dørstolpe. Hvis trykket er for højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af trykreduktionsventilen.

Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og elkablet.

Sæt ventilhætten på dækket igen.


Hjalp dette?