Luftkvalitet

Luftkvalitet – IAQS*

Opdateret 7/23/2018

Luftkvalitetssystemet IAQS udskiller gasser og partikler, således at lugten og forureningen i kabinen reduceres.

Hvis den omgivende luft er forurenet, lukkes luftindtaget for at lukke kulbrinter, kvælstofoxider og troposfærisk ozon ude. Luften recirkuleres i kabinen.

Det er muligt at aktivere/deaktivere funktionen i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.

Note

For at få den bedste luft i kabinen bør luftkvalitetssensoren altid være tilsluttet.

I kolde klimaer er den automatiske recirkulation begrænset for at undgå dugdannelse.


Hjalp dette?