Låsning/oplåsning

Børnesikkerhedslås - elektrisk aktivering*

Opdateret 7/23/2018

Børnesikkerhedslåsen forhindrer, at børn kan åbne en bagdør indefra.

Aktivering

Den elektriske børnesikkerhedslås kan aktiveres/deaktiveres for alle nøglepositioner højere end 0. Aktivering/deaktivering kan foretages op til 2 minutter efter slukning af motoren, forudsat at ingen dør åbnes.

P4-1220-Y55X-Electric lock doors and windows, control driver door

Betjeningspanel førerdør.

Start motoren, eller vælg en højere nøgleposition end 0.

Tryk på knappen i førerdørens betjeningspanel.

Informationsdisplayet viser meddelelsen Børnesikring aktiveret, og knappens lampe lyser - låsen er aktiveret.

Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, kan de bageste:

  • ruder kun åbnes med førerdørens betjeningspanel
  • døre ikke åbnes indefra.

På slukning af motoren gemmes den aktuelle indstilling - hvis børnesikkerhedslåsen er aktiveret ved slukning af motoren, vil funktionen fortsat være aktiveret ved den næste motorstart.


Hjalp dette?