Låsning/oplåsning

Børnesikkerhedslås - manuel aktivering

Opdateret 7/23/2018

Børnesikkerhedslåsen forhindrer, at børn kan åbne en bagdør indefra.

Skruen for børnesikkerhedslåsen befinder sig i bagdørenes bagkant og er kun tilgængelig, når døren er åben.

Aktivere/deaktivere børnesikkerhedslås

P4-1220-Y55X-Child security locking

Manuel børnesikkerhedslås. Må ikke forveksles med manuel dørlås.

Brug fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad til at dreje på knappen.

Døren er spærret mod åbning indefra.
Døren kan åbnes både ude- og indefra.

Note

  • En dørs drejeknap spærrer kun den aktuelle dør - ikke begge bagdøre samtidigt.
  • Der er ingen manuel spærring på biler udstyret med elektrisk børnesikkerhedslås.


Hjalp dette?