Låsning/oplåsning

Låsning/oplåsning - indefra

Opdateret 7/23/2018

Låsning/oplåsning kan foretages med førerdørens knap til centrallåsning. Alle døre og bagklappen kan låses eller låses op samtidigt.

P4-1220-Y55X-Central locking, button

Centrallås

  • Tryk knappens ene side ind for at låse - den anden side låser op.

Lampe i låseknap

Når lampen i førerdørens centrallåsknap lyser, betyder det, at alle døre er låst.

Oplåsning

Indefra kan en dør låses op på to forskellige måder:

  • Tryk på centrallåsknappen .

Et langt tryk åbner også alle sideruder* samtidigt (se også afsnittet Udluftningsfunktion).

  • Træk i åbningshåndtaget og åbn døren - dørene låses op og åbnes i et øjeblik.

Låsning

  • Begge fordøre skal være lukkede for at kunne låses centralt. Tryk på centrallåsknappen - alle døre låses. Hvis en af bagdørene er åben, låses den, når den lukkes.

Et langt tryk lukker også alle sideruder samtidigt (se også afsnittet Udluftningsfunktion).

Automatisk låsning

Dørene og bagklappen låses automatisk, når bilen begynder at køre.

Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR.


Hjalp dette?