Bagagerum

Lastnet*

Opdateret 7/23/2018

Lastnettet forhindrer lasten i at blive kastet frem i kabinen under kraftige opbremsninger.

P4-1646-V40-load net overview

Lastnettet monteres i fire befæstelsespunkter.

Af sikkerhedsgrunde skal lastnettet altid fastgøres og fastspændes på forsvarlig måde. Nettet er fremstillet af kraftig nylon og er fastgjort bag forsædernes ryglæn.

Advarsel

Last i bagagerummet skal forankres godt, selv om et korrekt lastnet er monteret.

Fastgøring

Note

Lastnettet monteres lettest via den ene bagdør.

Advarsel

Det er nødvendigt at sikre, at lastnettets øverste beslag er korrekt monteret, og at trækbåndene er forsvarligt fastgjort. Beskadigede net må ikke anvendes.

P4-1646-V40-load net installation

Hægt krogene i loftsbeslaget med trækbåndets lås vendt mod dig.

Før lastnettets trækbånd gennem øjerne bag på sædernes glideskinner – det letter, hvis ryglænene rettes op og sæderne skydes et stykke frem.

Vær opmærksom på ikke at presse sæde/ryglæn hårdt mod nettet, når sæde/ryglæn skydes bagud igen - juster kun indtil sæde/ryglæn berører nettet.

Vigtigt

Hvis et sæde/ryglæn presses hårdt bagud mod lastnettet, kan nettet og/eller dets loftsbeslag beskadiges.

Tryk på knappen i trækbåndets lås, og før trækbåndet nedefra gennem låsen.

Spænd lastnettet til med trækbåndene.

P4-1546-V40-loadnet strap

Demontering og opbevaring

Løsn spændingen i lastnettet ved at trykke knappen på trækbåndets lås ind og trække båndet ud.

Hægt krogene fra loftsbeslagene.

Fold lastnettet sammen, og læg det i opbevaringsposen i bagagerummet.


Hjalp dette?