Telefonbog

Telefonbog - søge efter kontakter

Opdateret 7/23/2018

Søge efter kontakter i telefonbogen.

P3/P4-1420-Skrivhjul telefonbok

Søge ved hjælp af skrivehjul.

Liste over tegn
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Telefonbog

For at søge efter en kontaktperson skal du i telefonkildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge Kontakter.

Drej TUNE til det ønskede bogstav, og tryk på OK/MENU. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.

Fortsæt med det næste bogstav. I telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.

For at skifte indtastningstilstanden til tal eller specialtegn, eller for at gå til telefonbogen, skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på OK/MENU.

123/ABC

Skift mellem bogstaver og tal med OK/MENU.

MERE

Skift til specialtegn med OK/MENU.

=>

Fører til telefonbogen (3). Drej TUNE for at vælge en kontakt, tryk på OK/MENU for at se det gemte nummer og øvrig information.

Fornavn/Efternavn

Skifter sorteringsrækkefølge i telefonbogen.

Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle indtastede tegn.

Skrivning med det numeriske tastatur

P3/P4-1420-numerical keyboard

Numerisk tastatur.

En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.

Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle tegnSkrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog. under denne knap, f.eks. W, x, y, z og 9. Hurtige tryk på knappen flytter markøren gennem disse tegn.

  • Stands med markøren på det ønskede tegn for at vælge – tegnet vises på skriftlinjen.
  • Slet/fortryd med EXIT.

For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.


Hjalp dette?