Airbags

Airbag-system

Opdateret 7/23/2018

Vid en frontalkollision hjælper airbagsystemet med at beskytte førerens og passagerens hoved, ansigt og bryst.

SRS-systemet (vänsterstyrd bil)

Airbag-systemet set fra oven, venstrestyret bil.

SRS-systemet (högerstyrd bil)

Airbag-systemet set fra oven, højrestyret bil.

Systemet består af airbags og sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og airbaggen(e) pustes op og bliver varm(e). Airbaggen dæmper stødet for den kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen sker på nogle få tiendedele af et sekund.

Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende:

  • Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger den til et autoriseret Volvo-værksted. Kør ikke med udløste airbags.
  • Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret Volvo-værksted tage sig af udskiftning af komponenter i bilens sikkerhedssystem.
  • Søg altid læge.

Advarsel

Airbagsystemets styreenhed er placeret i midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har været dækket med vand eller anden væske, løsnes batterikablerne. Forsøg ikke at starte bilen, da airbaggene kan udløses. Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger den til et autoriseret Volvo-værksted.

Advarsel

Kør aldrig med udløste airbags. Det kan komplicere kontrollen over bilen. Også andre sikkerhedssystemer kan være beskadigede. Den røg og det støv, som dannes ved udløsning af airbaggene, kan ved intensiv udsættelse forårsage hud- og øjenirritation/skader. Vask med koldt vand i tilfælde af klager. Det hurtige udløsningsforløb i kombination med airbaggens materiale kan også give friktionsskader og forbrændinger på huden.

Advarsel

Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation. Et forkert indgreb i airbag-systemet kan forårsage funktionsfejl og medføre alvorlige personskader.

Note

Sensorerne reagerer forskelligt, afhængigt af forløbet af kollisionen, og om der bruges sikkerhedssele eller ej. Gælder for alle selepositioner undtagen bagsædets midterplads.

Der kan derfor opstå ulykkessituationer, når kun en (eller ingen) af airbaggene aktiveres. Sensorerne registrerer effekten af den kollision, som bilen er blevet udsat for, og afhjælpningen tilpasses efter denne, således at én eller flere airbags udløses.


Hjalp dette?